آرشیف

2017-4-18

جام غور

برادر خواهرش را به اتهام "باکره نبودن" کشت

تازه عروس جوان در ولایت غور به اتهام نداشتن پرده بکارت از سوی برادرش بعد از آن کشته شد که شوهر این عروس از خسر بره اش خواسته بود تا خواهرش را به دلیل نداشتن پرده بکارت، به خانه اش ببرد.

مسوولان امنیتی ولایت غور می گویند که این رویداد شب گذشته در منطقه اوشان ولسوالی شهرک آن ولایت زمانی رخ داد که برادر این دختر خواهرش را از خانه شوهر بیرون کشید و او را در مسیر راه به قتل رساند.

غلام مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور در جلسه امنیتی که به هدف دستگیری و مجازات مجرمین خشونت علیه زنان با اشتراک فوزیه کوفی رییس کمیسیون منع خشونت علیه زنان در پارلمان کشور و هیئت همراهش تدویر یافته بود، اظهار داشت.

آقای محسنی گفت، شوهر این عروس چند روز بعد از ازدواج با مشوره خانواده اش طی تماس تلیفونی از خسر بره اش میخواهد تا خواهرش را به دلیل نداشتن پرده بکارت، با خود ببرد و برادر تازه عروس نیز بخاطر پاک شدن لکه ی بندنامی خواهرش را در مسیر راه به قتل میرساند.

این درحالیست که حدود یک ماه قبل دو زن در ولسوالی دولینه ولایت غور از سوی ارباب عبدالصمد به جرم فرار از منزل و دست داشتن در قتل شوهر یکی از این دو زن، آنان را به آتش کشیدند.

این و چندین رویداد دیگر خشونت علیه زنان در ولایت غور باعث شد تا پای فوزیه کوفی رییس کمیسیون منع خشونت علیه زنان، بانو کرخی معاون این کمیسیون، خانم عرفانی و روقیه نایل نمایندگان مردم بامیان و غور در پارلمان کشور را به ولایت غور بکشاند.

ولایت غور با بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در چند سال اخیر شهره ملی و بین المللی شد، سنگسار رخشانه در غلمین، آتش سوزی عروس جوان در غرب فیروزکوه، به آتش کشیدن دو زن در ولسوالی دولینه، چندین مورد دیگر و در نهایت قتل تازه عروس به اتهام نداشتن پرده بکارت از خشونت های سنگین و بی سابقه عنوان شده است.
 
سه شنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۶ برابر است با ۱۸ اپریل ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور