آرشیف

2020-4-20

جام غور

با پیوستن ٥ قوماندان محلی با طالبان, شاهراه غور-هرات بدست این گروه افتاد
 

 

٥ قوماندان محلی که ٣ ماه قبل در جریان عملیات پاکسازی شاهراه غور-هرات در ولسوالی شهرک ولایت غور به نیروهای امنیتی پیوست شده بودند, دوباره با طالبان یکجا شدند.
یک منبع اداره محلی غور که از افشای نامش خود داری میکند, گفت: حاجی محسن و ٤ قوماندان دیگر محلی که ٣ ماه قبل به نیروهای امنیتی تسلیم شده بودند, امروز (یکشنبه ٣١ حمل ٩٩) دوباره با طالبان یکجا شدند و شاهرات غور-هرات نیز به تصرف این گروه درآمد.

عملیات پاکسازی شاهراه غور – هرات که بیشتر از یکماه دوام کرد چندین نیروی امنیتی در درگیری های رو در رو با طالبان و ماین های کنار جاده کشته و زخمی شده بودند.

یکشنبه ٣١ حمل ١٣٩٩ برابر است با ١٩ اپریل ٢٠٢٠
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور