آرشیف

2015-4-15

جام غور

باشندگان شینیه: ما تشنه ی صلح و امنیت هستیم

شماری از باشندگان  منطقه شینیه ولسوالی دولتیار ولایت غور که شعارهای "ما صلح میخواهیم، از جنگ و نا امنی ها نفرت داریم" با خود انتقال میدادند، از سر پرست ولایت غور خواستند تا ضمن جمع آوری اسلحه از منطقه عاملان حمله بر یکی از متنفذین را دستگیر نمایند.
این باشندگان اعم از مرد و زن و شاگردان مکاتب که تعداد شان به دها تن میرسید در جاده عمومی غور-کابل در منطقه شینیه سر راه سر پرست ولایت غور را گرفتند و از وی خواستار امنیت و خلع سلاح افراد مسلح شدند.
سید انور رحمتی سر پرست ولایت غور با شماری از روسای ادارات دولتی و مقامات امنیتی بعد از بازدید از ولسوالی های دولتیار و لعل و سرجنگل بطرف فیروزکوه، مرکز ولایت غور، در حرکت بود که با شماری از مردم شینیه که خواهان امنیت بودند، روبرو شد.
این باشندگان طی قطعه نامه از آقای رحمتی خواستند تا ضمن دستگیری افراد که چندی قبل ملا جمعه خان یکی از متنفذین آن منطقه را مجروح کرده بود، 5 میل اسلحه که پیکا نیز شامل آن است از مردم شینیه جمع آوری نمایند.
این تجمع کنندگان می گویند اسلحه که توسط اداره محلی برای شماری از باشندگان در آن منطقه توزیع شده، باعث آزار و اذیت برخی از مردم گردیده است.
در این میان تعداد از شاگردان گفتند که آنان نیز از موجودیت اسلحه و آزار و اذیت توسط تفنگداران در امان نیستند و بیشتر اوقات نمیتوانند به مکتب بروند.
سید انور رحمتی سر پرست ولایت غور برای تجمع کنندگان وعده سپرد که به زودترین فرصت اسلحه توزیع شده را جمع آوری، عاملین مجروح کردن ملا جمعه خان را دستگیر و امنیت را در منطقه شینیه تامین خواهند کرد.