آرشیف

2018-4-11

جام غور

باشنده گان محل در غور 3 طالب را زخمی و 4 تن دیگرشان را بازداشت کردند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به رادیو سرحد می‌گوید که باشنده گان روستایی ملمنج ولسوالی چهارسده بامداد امروز با گروه از طالبان در منطقه سر بیشه این ولسوالی درگیر شدند.

به گفته آقای خطیبی در این درگیری 3 طالب مسلح زخمی و 4 تن آنان بدست نیروهای مردمی اسیر شدند.

آقای خطیبی می‌گوید که این درگیری به هدف نجات یک سرباز اردوی ملی درهمکاری با نیروهای امنیتی انجام شده است.

طالبان چندی پیش یکی ازسربازان اردوی ملی را دراین ولسوالی به گروگان گرفته بودند.