آرشیف

2017-12-12

جام غور

بازداشت ۳ قاچاقبر با 198 کیلوگرام مواد مخدر در غور

در درگیری میان پولیس و قاچاقچیان مواد مخدر در غور، سه تن از قاچاقچیان با ۱۹۸ کیلوگرام مواد مخدر بازداشت و یک تن دیگر این گروه کشته شد.
اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور می گوید که از نزد قاچاقیان مواد مخدر دومیل سلاح، نوع کلاشینکوف، نیز بدست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاده است.
این رویداد در منطقه موسوم به پهلوسنگ فیروزکوه، مرکز ولایت غور، اتفاق افتاده است.
ولایت غور علاوه بر اینکه به عنوان نقطه وصل قاچاقچیان و انتقال مواد مخدر از شمال به جنوب بشمار میرود، درسال روان شاهد کشت بیشترین تریاک بوده است، اما اقدام اداره محلی غور به هدف محو کشت کوکنار که در قریه جات اطراف فیروزکوه راه اندازی شد، با استقامت مردم و زارعین کوکنار روبرو گردید و این اداره نتوانست مزارع کوکنار را از بین ببرد.

سه شنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۶ برابر است با ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور