آرشیف

2017-5-1

جام غور

ایجاد واحد اداری جدید توسط طالبان در غور

مسوولان محلی ولسوالی شهرک ولایت غور می گویند که طالبان یک واحد اداری جداگانه ی را به هدف رهبری درست عملیات های شان در آن ولسوالی ایجاد کردند.
حاجی محمد کبیری ولسوال شهرک می گوید که طالبان ضمن تشکیل ولسوالی جدید در فرارود، از مردم سرباز گیری میکنند و قصد دارند بالای ولسوالی های شهرک و دولینه حملات تهاجمی را راه اندازی نمایند.
آقای کبیری گفت، ازیک هفته به اینسو بیش از 150 تن طالبان در روستاهایی نزدیک به ولسوالی های شهرک ودولینه این ولایت تجمع کرده اند وضمن دعوت مردم به گروه شان ازآنان خواستند تا درسقوط این ولسوالی ها همکاری نمایند.
آقای کبیری همچنان از مانع شدن شاگردان از مکاتب توسط طالبان نیز خبر داد و گفت، طالبان در ساحات تحت اختیار شان از رفتن اطفال به مکاتب جلوگیری نمودند.
پیش ازاین هم برخی ازاعضای شورای ولایتی غور گفته بودند که طالبان ماین های زیادی را به هدف آماج قرار دادن نیروهای امنیتی درمسیرشاهراه عمومی فرش نموده اند.

دوشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۶ برابر است با اول می ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور