آرشیف

2016-7-29

جام غور

اگر ضرورت به عینک نمره ی دارید این خبر را بخوانید

 

موسسه خیریه جام غور اینک بار دیگر ده ها قاب عینک نمره ی را که از کشور دنمارک وارد نموده بطور رایگان برای نیازمندان در ولایت غور توزیع مینماید؛ افراد نیازمند میتوانند روز های یکشنبه و سه شنبه برای دریافت عینک به آدرس ذیل مراجعه نمایند: آدرس: قسمت شرقی شهر فیرزوکوه، جنوب شش منزله قدیر خان، کلینیک دندان داکتر خلیل رسولی. زمان: از ساعت 4:10 دقیقه بعد از ظهر الی ساعت 7 شام. برای معلومات بیشتر با این شماره در تماس شوید: 0777104027 دوستان لطف نموده این آگهی را برای افراد نیازمند برسانند تا با هم کمکی در کار خیر انجام داده باشیم.

موسسه خیریه جام غور اینک بار دیگر ده ها قاب عینک نمره ی را که از کشور دنمارک وارد نموده بطور رایگان برای نیازمندان در ولایت غور توزیع مینماید؛ افراد نیازمند میتوانند روز های یکشنبه و سه شنبه برای دریافت عینک به آدرس ذیل مراجعه نمایند:
آدرس: قسمت شرقی شهر فیرزوکوه، جنوب شش منزله قدیر خان، کلینیک دندان داکتر خلیل رسولی.
زمان: از ساعت 4:10 دقیقه بعد از ظهر الی ساعت 7 شام.
برای معلومات بیشتر با این شماره در تماس شوید: 0777104027
دوستان لطف نموده این آگهی را برای افراد نیازمند برسانند تا با هم کمکی در کار خیر انجام داده باشیم.