آرشیف

2017-5-12

جام غور

انفجار ماین د درگیری در غور سه کشته و زخمی برجا ماند

حوالی صبح روز پنجشنبه (۲۱ ثور ۹۶) در انتفجار ماین کنار جاده و در گیری نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی دولینه ولایت غور یک پولیس محلی کشته شد و دو تن دیگر آنان زخم برداشتند.

محمد نسیم صفایی قوماندان پولیس محلی در ولسوالی دولینه غور به رسانه ها گفته است که پولیس در منطقه شاه جوی آن ولسوالی با ماین کنار جاده برخود نمودند که در نتیجه یک تن کشته شد و یک تن دیگر آنان زخم برداشت.

آقای صفایی می گوید که بعد از انفجار ماین درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان رخ داد و در این درگیری نیز یک تن پولیس محلی زخم برداشت.

 

پنجشنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۶ برابر است با ۱۱ می ۲۰۱۷

نویدالله پژواک

وبسایت جام غور