آرشیف

2015-9-5

جام غور

انفجار ماین در چهارسده 4 سرباز اردوی ملی را مجروح کرد

شنبه 14 سنبله 1394 برابر با ۵ سپتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

در انفجار ماین کنار جاده بر یک هاموی (تانک) در منطقه بند خفک ولسوالی چهارسده 4 تن از سربازان اردوی ملی زخم برداشتند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این رویداد روز جمعه زمانی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی از بند خفک ولسوالی چهارسده بطرف فیروزکوه در حرکت بودند.
طبق یک خبر دیگر، یکتن از سربازان امنیت ملی در بند خفک ولسوالی چهارسده زمانی زخم برداشت که جهت تهیه آب در یکی از چشمه ها، با کمین طالبان مواجه شد.
مقام های اداره محلی غور می گویند که طی عملیات تصفیوی در ولسوالی چهارسده که سه روز دوام کرد، ۵ تن طالب کشته شد و 8 تن دیگر آنان زخم برداشتند.