آرشیف

2017-10-16

جام غور

انفجار ماین در فیروزکوه دو پولیس را مجروح کرد

در نتیجه برخورد رنجر پولیس با ماین کنار جاده در منطقه شاه تیغ، شمال فیروزکوه، مرکز ولایت غور، دو سرباز پولیس زخم برداشت.
محمد اقبال نظامی سخنگوی پولیس غور با تایید این خبر می گوید که رنجر پولیس سمت سه در شمال فیروزکوه با ماین کنار جاده برخورد نمود که در نتیجه دوسرباز پولیس ملی زخم برداشت و موتر قسماً تخریب گردید.
 
دوشنبه ۲۴ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور