آرشیف

2019-8-20

جام غور

انفجار ماین در غور بشمول یک‌کودک جان دو تن را گرفت

 

انفجار ماین کنار جاده در منطقه " غنده سنگ" بره خانه جان یک‌کودک ۸ ماهه و یک مرد را گرفت و یک زن را زخمی کرد.
گفته میشود که جان باخته های این رویداد باشنده گان ولسوالی دولینه هستند که می خواستند با موتر سایکل به هرات بروند.

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸ برابر است با ۲۰ اگست ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور