آرشیف

2015-7-1

جام غور

انفجار ماین در دولینه مادر و پسر را مجروح کرد

چهارشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۴ برابر است با اول جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

انفجار ماین در قریه قیصار ولسوالی دولینه ولایت غور یک مادر و پسر را مجروح کرد. این انفجار زمانی به وقوع پیوست که محمد مادرش را جهت معالجه از قریه سلمین به کلینیک خواجگان انتقال میداد.
مردم محل در تماس های تلیفونی به بخش خبر وبسایت جام غور گفتند که محمد به حالت کوما در کلینیک خواجگان بسر میبرد و مادرش که مریض بود و در این انفجار نیز زخمی شده، اکنون پایوازی پسرش را میکند.
مردم محل می گویند که آنان از منطقه رویداد یک حلقه ماین دیگر را نیز کشف و منفجر ساختند.
این نخستین رویداد است که همزمان با معرفی سیما جوینده بحیث والی جدید ولایت غور، به وقوع پیوست.