آرشیف

2014-11-16

جام غور

انفجار ماين در فيروزكوه جان دو برادر را گرفت

يكشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

انفجار ماين در شهرك امير شنسب غوري شهر فيروزكوه، مركز ولايت غور، جان دوتن برادر را گرفت.
مقام هاي امنيتي غور گفته اند كه حفيظ الله و عبدالله دو برادر كه ميخواستند در منزل شان ماين سازي نمايند، از اثر انفجار ماین کشته شدند و منزل مسکونی نیز تخریب گرديد.
نقيب الله اميني سخنگوي قومانداني امنيه غور ميگويد كه بعد از انفجار نشانه هاي بدست آنان افتاده كه نشان دهنده ساخت و ساز ماين ها است.
آقاي اميني گفت، اين دو برادر كشته شده كه باشنده اصلي منطقه شينيه ولسوالي دولتيار بودند به هدف از بين بردن نيروهاي امنيتي در آن ولايت دست به ساخت و ساز ماين ها زدند.
در همين حال، تعداد از باشندگان فيروزكوه در تماس هاي تليفوني به بخش خبري وبسايت جام غور گفته اند كه حفيظ الله و عبدالله دوتن از كارگران عادي بودند كه از اثر انفجار مواد انفجار ناشده كشته شدند.