آرشیف

2017-1-17

جام غور

انفجار در غور بشمول یک زن ۴ کودک را مجروح ساخت

انفجار بمب دستی که حین جمع آوری هیزم توسط اطفال به خانه انتقال داده شده بود، در زمان گرم نمودن منزل منفجر شد که بشمول یک زن ۴ طفل را مجروح کرد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که این رویداد شام روز دوشنبه در ولسوالی ساغر ولایت غور زمانی رخ داد که این خانواده با استفاده از هیزم جمع آوری شده توسط اطفال، منزل شانرا گرم میکردند.
آقای خطیبی گفته است که زخمیان این رویداد جهت تداوی به ولایت هرات انتقال داده شده اند.
مواد منفجر ناشده در بسیاری از ولسوالی های غور بشمول مناطق فیروزکوه، مرکز آن ولایت، از دوران مجاهدین، طالبان و بعد از سرنگونی رژیم این گروه به جا مانده که چند سال قبل ۹ طفل در یک رویداد انفجار سرگلوله هاوان  در ولسوالی تیوره آن ولایت کشته و زخمی شده بودند.
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۳۹۵ برابر است با ۱۷ جنوری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور