آرشیف

2015-7-30

جام غور

انفجار در دواخانه داکتر محمد گل در دولتیار دو زخمی برجا گذاشت

پنجشنبه ۸ اسد ۱۳۹۴ برابر است با ۳۰ جولای ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
در انفجار ناشی از جاسازی مواد انفجاری در داخل دواخانه داکتر محمد گل فرزند رئیس عطامحمد خان در بازار ولسوالی دولتیار دو تن جراحت برداشت.
احمد دکاندار در بازار این ولسوالی میگود که داکتر گل احمد با مریضان داخل دواخانه شدند  و بعد از چند لحظه انفجار رخ داد که در نتیجه دو تن از مریضان زخم برداشتند.
این منبع می گوید که به داکتر محمد گل آسیب نرسیده است.
داکتر محمد گل فرزند عطامحمد رئیس قوم تایمنی دولتیار است.
تا حال کسی و یا گروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
مسوولان امنیتی غور نیز این رویداد را تائید کردند.