آرشیف

2017-7-5

جام غور

انتقاد شهروندان غور، مسوولان دولتی را به رفع نواقص کار وادار ساخت

برخی از شهروندان غور در صفحات رسانه های اجتماعی، کار ترمیم و جغل اندازی سرک ولسوالی دولتیار را به انتقاد گرفتند؛ این شهروندان مدعی اند که کار سرک یاد شده بی کیفیت بوده و پول های هنگفتی از این پروژه توسط مسوولان فواید عامه حیف و میل شده است.
در همین حال، مسوولان ریاست فواید عامه غور، نواقص در کار ترمیم و جغل اندازی این سرک را میپذیرند و آنرا ناشی از بی توجهی کارکنان این اداره عنوان میکنند.
یوسف جویا، رییس فواید عامه غور از انتقاد شهروندان مبنی بر بی کیفیت بودن کار و متوجه ساختن آنان به گوتاهی در کار، تقدیر نمود و گفت: "حدود 300 متر سرک در قسمت لشکر راه ولسوالی دولتیار بنابر عدم توجه کارکنان مسوول، جغل اندازی نشده و به زودترین فرصت وسایط کار و کارکنان این اداره را به منطقه جهت جغل اندازی میفرستیم".
کار ترمیم و جغل اندازی با ساخت پلچک و دیوار های استنادی 35 کیلومتر سرک ولسوالی دولتیار ولایت غور (از پل شینیه الی یامه گک) به هزینه 7.5 میلیون افغانی، قبلاً توسط ریاست فواید عامه غور و سکتور خصوصی تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت، اما با گذشت دو هفته از تکمیلی کار، برخی از قسمت های این سرک بنابر استفاده نکردن جغل، رفت و آمد را برای عابرین این مسیر دشوار ساخت.
قابل ذکر است که از بودجه ی مجموعی این پروژه 4.6 میلیون افغانی آن توسط ریاست فواید عامه فقط برای مصارف سفریه کارکنان، تیل، روغنیات و ترمیم وسایط مصرف شده و 2.9 میلیون افغانی برای ساخت پلچک ها و دیوار های استنادی توسط سکتور خصوصی به مصرف رسیده است.
در حال حاضر، کار ترمیم و جغل اندازی 73 کیلومتر سرک از شهر فیروزکوه الی ولسوالی دولینه به هزینه 17.2 میلیون افغانی توسط ریاست فواید عامه و سکتور خصوصی جریان دارد.
 
چهارشنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۶ برابر است با ۵ جولای ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور