آرشیف

2018-10-19

جام غور

انتخابات در قندهار با تاخیر یک هفته‌ای برگزار می‌شود

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفت که به اساس خواست مردم ولايت قندهار و پيشنهاد كميسيون انتخابات، در نشست فوق العاده جلسه شوراي امنيت ملی فيصله شد تا انتخابات مجلس نمایندگان قندهار با يك هفته تاخير برگزار شود.