آرشیف

2018-11-10

جام غور

امسال در بادغیس ۲۱ هزار تن پسته تولید شده است

با وجود خشک‌سالی‌، حد اوسط حاصلات پسته‌ی ولایت بادغیس، امسال حدود ۲۱ هزار متریک تن بوده است.
ریاست زراعت ولایت بادغیس می‌گوید: «حاصلات پسته‌ی بادغیس در سال ۱۳۹۴، نُوزده هزار متریک تن بود، که امسال نسبت به آن سال، دو متریک تن افزایش را نشان می‌دهد. بادغیس در تولید پسته، مشهورترین ولایت افغانستان است و به طور اوسط، هر کیلو پسته در بازارهای افغانستان در بدل ۸۰۰ تا یک هزار افغانی به فروش می‌رسد.»
پسته‌ی افغانستان، یکی از پسته‌های خوش‌نام جهان است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امسال، ۵۰ هکتار زمین را در بادغیس پسته بذر می‌کند که روند کار آن به سرعت در این ولایت ادامه دارد و باعث تقویت حاصلات در آینده خواهد شد.
وزارت زراعت در سال‌های اخیر در بادغیس، ۹۸۵ هکتار جنگل پسته را احیا کرده است که در پایان امسال، این رقم به یک هزار و ۳۵ هکتار می‌رسد.
عبدالتواب تائب رییس زراعت، آبیاری و مالداری بادغیس، با بر شمردن شماری از مشکلات، می‌گوید: «تأمین امنیت جنگل‌ها و منابع طبیعی، کوتاه‌کردن دست افراد زورمند از نقاط و مناطق مختلف جنگل‌های پسته، بلند بردن سطح آگاهی مردم نسبت به اهمیت جنگل‌ها و منابع طبیعی، رها نکردن حیوانات در بین جنگل‌ها و منابع طبیعی، و معرفی بدیل سوخت به مردم، می‌تواند در گسترش هر چی بیش‌تر تولیدات پسته‌ی بادغیس اثرگذار باشد.»
او می‌افزاید که ۹۰ تن از مأموران، در بخش محافظت از جنگل‌های پسته در این ولایت کار می‌کنند.
حاصلات سال ۱۳۹۶ پسته در ولایت بادغیس، ۲۴ هزار تن بود.
#وزارت_زراعت_آبیاری_و_مالداری