آرشیف

2019-5-26

جام غور

امان: در استخدام کارمندان تبعیض و مفاسد اداری جای ندارد

ماستر عزت الله امان، رئیس جدید التقرر کمسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غور در مراسم معرفی اش گفت که هیچ گونه تبعیض، خویش خوری و مفاسد اداری در امر تقرر کارمندان ادارات دولتی جای نخواهد داشت.

آقای امان از اداره محلی خواست که اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را حمایت نموده تا در امر انتخاب کادرهای ورزیده اصل شایستگی در نظر گرفته شود.

آقای امان روز یک شنبه (۵ جوزا ۹۸) توسط روح الله شریفی رئیس عمومی مالی و اداری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، حسیب ولوالجی مسوول ارتباط و همآهنگی ولایات با حضور داشت غلام ناصر خاضع والی غور، رئیس شورای ولایتی و شماری از روسای ادارات دولتی به کارمندان آن ریاست معرفی گردید.

غلام ناصر خاضع، والی غور حین معرفی آقای امان گفت، اداره خدمات ملکی یکی از ادارات بسیار مهم است و میباید کار های آن عادلانه، صادقانه و شفاف باشد.
والی غور از تقرر رئیس جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ابراز خرسندی نموده و همچنان از کارکرد امرالله حمیدی، مسوول اسبق این اداره ابراز قدردانی نمود.

یک شنبه ۵ ثور ۱۳۹۸ برابر است با ۲۶ می ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور