آرشیف

2015-9-8

جام غور

افشاگری از شهدای زنده که حقوق شان توسط دیگران حیف و میل میشد

سه شنبه ۱۷ سنبله ۱۳۹۴ برابر است با ۸ سپتامبر ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 

یک کارمند ریاست امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غور با ساختن اسناد جعلی حقوق ۲۵ شهید و معلول را که برای چندین سال حیف و میل میکرد، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.
در خبرنامه ی که از سوی ریاست امنیت ملی غور منتشر شده آمده است:" عبدالصمد کارمند ریاست امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غور که با جعل اسناد حقوق سالانه ۲۵ شهید و معلول را برای چند سال حیف و میل میکرد، از سوی نیروهای کشفی این ریاست دستگیر شد".
 یک مقام ارشد اداره محلی به بخش خبر وبسایت جام غور گفت، تعداد افرادی که شهید قلمداد شده در حال حاضر زنده هستند و بیشتر معلولین که حقوق شان بطور منظم پرداخته میشد، هیچ وجود ندارند.
منابع موثق به جام غور گفته اند که حارنوال استیناف آن ولایت تلاش دارد تا موضوع بشکل غیر رسمی و از طریق بزرگان قومی حل و فصل شود.
در همین حال، وبسایت جام غور به معلومات دست یافته است که در این موضوع یک تعداد از مقامات بلند پایه اداره محلی که شامل روسای ادارات و افراد با نفوذ جامعه باشند، دست دارند.
قابل ذکر است که کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گزارشی را در ماه جوزای سال روان منتشر کرد که نشان می دهد سالانه پنجاه تا هشتاد میلیون دالر از پول معلولان و بازماندگان شهدا از سوی افراد محدودی مورد دستبرد قرار می گیرد.