آرشیف

2016-11-27

جام غور

افزایش خشونت علیه زنان در ولایت غور

مسوولان نهاد های حقوق زن در ولایت غور می گویند که خشونت علیه زنان در ولایت غور نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.
معصومه انوری رئیس امور زنان غور که در محفل گرامیداشت از ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در فیروزکوه صحبت میکرد، گفت، سال گذشته یکصد مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بود، اما در هشت ماه سال روان قضایای خشونت به ۹۱ مورد رسیده است.
به گفته وی، در هشت ماه گذشته ۹۱ قضیه خشونت در برابر زنان در ریاست امور زنان آن ولایت به ثبت رسیده که از جمله ۲۴ مورد آن حاد بوده و متباقی شامل قتل، خودکشی، حلق آویز، لت و کوب، فرار از منزل و عدم تادیه نفقه میراث است.
رئیس امور زنان گفت که مشارکت کمرنگ زنان در ادارات دولتی و نهاد های دیگر در آن ولایت نیز میتواند نوع از خشونت در برابر آنان تلقی شود.
وی ضمن خواستار مشارکت بیشتر زنان در ادارات محلی دولتی و غیر دولتی از ادارت حج و اوقاف، معارف و حقوق بشر خواست تا در بالا بردن سطح آگاهی زنان در مورد حقوق شان، آنان را کمک نمایند.
از سوی هم، غلام ناصر خاضع والی غور می گوید که فعالیت های فرهنگی متداوم یکی از راه های رفع خشونت های علیه زنان بشمار میرود و باید تمامی نهاد های مدافع حقوق زن بیشتر روی فعالیت های فرهنگی متمرکز باشند.
آقای خاضع برای جذب بیشتر زنان در ادارت از ریاست امور زنان خواست تا طرحی را در این مورد تدوین نموده و جهت اجراات به ولایت بفرستند.
سخنرانان در محفل "روز جهانی منع خشونت علیه زنان" مهمترین علت خشونت علیه زنان را عدم رعایت و دوری از حقوق شرعی زنان دانستند، آنان گفتند:" اسلام و شریعت بهترین حقوق را براین زنان داده است، در صورت رعایت آن هیچ زنی مورد خشونت قرار نخواهد گرفت"
 
یکشنبه ۷ قوس ۱۳۹۵ برابر است با ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور