آرشیف

2017-12-23

جام غور

افراد ناشناس یک رادیویی خصوصی را به آتش کشید

افراد ناشناس در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، یک رادیو خصوصی را در چند قدمی کلوپ فرماندهی پولیس به آتش کشیدند.
احمدشاه موحد مدیر بخش خبر رادیو سرحد می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۸ امشب زمانی رخ داد آنان در رادیو حضور نداشتند.
از سوی هم یک شاهد عینی گفته است که ابتدا یک آتش را در بام این رادیو دیده وسپس صدای انفجار را شنیده است.
به گفته این شاهد عینی، بعد از انفجار یک سایکل سوار از پیش روی رادیو به سرعت به طرف شهر رفته است که با چندین بار صدا پاسخ نگفته است.
اما مسئولین قوماندانی امنیه دراین باره چیزی نمیگویند.

شنبه ۲ جدی ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور