آرشیف

2019-2-23

جام غور

افراد ناشناس با آتش زدن یک کلينیک درغور، مانع عرضۀ خدمات صحی شده اند

 

به دنبال آتش زدن یک کلينیک صحی در قریه «دیهور مرغاب» ولایت غور از سوی افراد ناشناس، باشنده گان این محل از عرضۀ خدمات صحی محروم شده اند.

بر پایه معلومات باشنده گان روستای «دیهور مرغاب» از مربوطات فیروزکوه مرکز ولایت غور، افراد ناشناس چهار شب قبل (۲۷ دلو) یک کلينیک صحی در این قریه را آتش زدند و عرضۀ خدمات صحی را متوقف ساختند.

>

این باشنده گان می گویند که اگر در امر بازسازی و فعالیت دوبارۀ این کلينیک توجه صورت نگیرد، مردم به دلیل صعب العبور بودن راه ها، مریضان شان حین انتقال تلف خواهند شد.

رحیم الدین یک تن از باشنده گان منطقه دیهور گفت: «ما پیش از این، مریض های خود را در کلینيک منطقۀ مان برای تداوی می بردیم؛ اما بعد از اینکه افراد ناشناس آن را آتش زدند، مجبور هستیم که به کلینيک های ديگر ببریم.»

نصرالله دیگر باشنده این محل در تماس تیليفونی با پژواک گفت که نبود جاده های درست و راه های مناسب، باعث آن شده است که آنان نتوانند بعد از این، مریضان شان را به کلینيک برسانند.

با این حال، عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور، با تائید این رویداد گفت که افراد مسلح ناشناس، چهار شب قبل یک مرکز درمانی در روستای دیهور مرغاب مربوط به شهر فیروزکوه را با تمام امکانات طبی و غیرطبی آن به آتش کشیده اند.

به گفته او، در این آتشسوزی به منسوبین کلينیک آسیبی نرسیده است.

وی تصریح نمود که اداره محلی در تلاش فراهم نمودن خدمات صحی در آن منطقه می باشد؛ اما به دلیل تسلط طالبان در آن مناطق، این کار به زودی صورت نخواهد گرفت.

جمعه گل یعقوبی رئیس صحت عامۀ غور، با غیر انسانی دانستن آتش زدن یک مرکز صحی از سوی افراد ناشناس، گفت که پس از این، داکتران به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به وظیفه در آن ساحه نخواهند شد.

موصوف با بیان اینکه آمار دقیق از میزان خسارت در دست نیست، افزود که دیپو، ادویه و دو اطاق دیگر این مرکز صحی، در این رویداد از بین رفته است.

مرغاب، از بزرگترین و دورترین مناطق ناامن شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است و در این مناطق، سه کلینيک صحی دیگر وجود دارد.

پژواک