آرشیف

2016-5-15

جام غور

افراد مسلح ناشناس یک متنفذ قومی را در غور به قتل رساند

حوالی ساعت 4 بعد از ظهرٰ، افراد مسلح ناشناس ارباب لعل محمد یکتن از متنفذین قومی را در ولسوالی دولینه به قتل رساند.

احمد حسین دانشیار ولسوال لعل می گوید که این رویداد در قریه گله بید در 15 کیلومتری شمال شرق ولسوالی دولینه به وقوع پیوست.

آقای دانشیار می گوید که پولیس در زمینه تحقیقات را آغاز نموده است.

ارباب لعل محمد باشنده اصلی قریه سیرزار ولسوالی دولینه بود.