آرشیف

2021-4-20

جام غور

افتتاح چهار پروژه بزرگ آبرسانی به ارزش بیش از بیست ملیون افغانی در ولسوالی دولتیار غور
پس از اینکه عبدالظاهر فیض‌زاده والی بر حال غور بامداد امروز همراه با مقامات بلند پایه اداره محلی وارد ولسوالی دولتیار شد.چهار پروژه بزرگ آبرسانی رابه ارزش مجوعه بیست ملیون افغانی با سهم مردم در قریه‌جات، نِسَر «نِشَر» شینیه،کجران،شبکه آبرسانی احمد آبادو آبرسانی تحت مرکز دولتیار که بیشتر از هفت قریه را تحت پوشش خود قرار میدهد. را به حضور مردم اهالی ولسوالی دولتیار افتتاح نموده اند.
غلام غوث سلطانی رییس احیا و انکشاف دهات غور با وصف اینکه می پذیرد در بعضی قسمت ها کم کاری صورت کرفته است. ولی در مقابل مردم دولتیار بیان داشت که با تطبیق این پروژه ها در این ولسوالی میتواند مشکلاتی زیادی از آب آشامیدنی مردم را حل نماید.
وی از مردم میخواهد که دولت را جهت تطبیق پروژه های مختلف که بخاطر رفاه و آسایش مردم است را حمایت همه جانبه نمایند.
در همین حال باشنده گان ولسوالی دولتیار از افتتاح این پروژه ها در سطح ولسوالی اظهارخوش‌بینی نموده می گویند:” با افتتاح و تکمیل این پروژه ها قسمت زیادی از مشکلات آب صحی آشامیدنی مردم این ولسوالی و تعدادی زیاد از قریه‌جات اطراف ولسوالی مرفوع خواهند شد.
این در حالیست که این پروژه ها از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور تطبیق می گردد
دوشنبه ۳٠ حمل