آرشیف

2014-11-16

جام غور

افتتاح قطعه ويژه پولیس در ولایت غور

يكشنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۳ برابر است با ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴
نویدالله پژواك
وبسايت جام غور

قطعه ويژه پولیس در غور به فعالیت آغاز نمود که به گفته مسوولان امنيتي آن ولايت، ديگر مخالفان دولت و افراد مسلح غير قانوني فعاليت هاي ضد دولتي را در آن ولايت انجام داده نميتوانند.
احمد فهيم قايم قوماندان امنيه غور ميگويد كه با آغاز فعاليت قطعه خاص پولیس ديگر هيچ اخلال گر نخواهد توانست تا در اين ولايت فعاليت هاي ضد دولتي را انجام دهند.
مسوولان قومانداني امنيه غور گفته اند كه پولیس قطعه خاص با امكانات و لوازم فوق العاده نظامي برخوردار است، اما جزيات بيشتر در اين مورد را به رسانه ها ارايه نكردند.
طبق يك خبر ديگر، ۶۰ تن پولیس بعد از فراغت از كورس دو ماهه نظامي در غور فارغ گرديده كه به گفته مسوولان امنيتي اين افراد را به مناطق نا امن آن ولايت جهت تامين امنيت ميفرستند.