آرشیف

2017-2-27

جام غور

افتتاح تونل بند برق پوزه لیچ بنابر دلایل نا معلوم به تعلیق افتاد

قرار بود روز دوشنبه (9 حوت 95) اداره محلی غور تونل انحرافی بند برق پوزه لیچ را با حضور جمع کثیری از مسوولان دولتی، نهاد های مدنی، مردم عام و رسانه ها افتتاح نمایند، اما بنابر دلایل نا معلوم عدم اشتراک مسوولان ادارات دولتی باعث شد تا این کانال افتتاح نگردد.
ریاست حوزه دریایی هریرود بالایی غور، روز یکشنبه طی دعوت نامه تمامی ادارات دولتی، نهاد های مدنی، رسانه ها و شخصیت های تاثیرگزار خواسته بود تا در مراسم ختم کندن کاری و افتتاح تونل انحرافی بند برق پوزه لیچ شرکت نمایند، اما نه تنها مسوولان این ریاست بل هیچ مسوول اداره محلی غور در این مراسم حضور نیافتند.
انجینر عزت الله مسوول تیم تخنیکی شرکت افغان شاهین می گوید که افراد و اشخاص در اداره محلی به نحوه میخواهند بر اعتبار و اعتماد این شرکت صدمه وارد کنند و امروز که بنابر دعوت اداره محلی برای افتتاح کانال انحرافی بند برق آمادگی گرفته بودیم، هیچ مسوول اداره بشمول والی غور و رییس آبیاری شرکت نکردند.
انجینر عزت الله با آنکه از هیچ فردی در اداره محلی و مرکزی که به گفته اش در برابر کار این شرکت مشکل تراشی میکنند، نام نگرفت.
اما اداره محلی غور گفته است که تونل انحرافی را روز چهارشنبه (11 حوت 95) با حضور وزیر انرژی و آب افتتاح خواهند کرد.
گفته میشود که اختلاف کمپنی روس الکترو (طرف اصلی قرارداد با دولت) با شرکت افغان شاهین (شرکت قرارداد کننده کار بند برق) باعث شده تا روند کار بند برق پوزه لیچ به کندی مواجه شود و این کار نگرانی های باشندگان این ولایت را برانگیخته است.
 
دوشنبه ۹ حوت ۱۳۹۵ برابر است با ۲۷ فبروری ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور