آرشیف

2016-5-30

جام غور

اعلام حمایت صد ها شهروند غور از نیروهای امنیتی کشور

اعلام حمایت صد ها شهروند غور از نیروهای امنیتی کشور

اعلام حمایت صد ها شهروند غور از نیروهای امنیتی کشور
 

صبح روز دوشنبه، صد ها تن از شهروندان غور بشمول علمای کرام، متنفذین و جوانان طی یک گردهمایی ضمن اعلام حمایت از نیروهای امنیتی کشور تعهد سپردند که جلو فعالیت های مخالفان دولت را در مناطق شان میگیرند.
این گردهمایی به ابتکار سیما جوینده والی اسبق غور در منطقه پوزه لیچ، شرق فیروزکوه، تدویر یافته بود.
گفته میشود که علمای دین در این گردهمایی جنگ را در برابر دولت نا مشروع خوانده و از مخالفان دولت خواستند تا از جنگ دست بکشند.