آرشیف

2014-11-4

جام غور

اعتصاب کاری و راهپیمایی به هدف برکناری قوماندان امنیه غور

سه شنبه 13 عقرب 1393 برابر است با 4 نوامبر 2014
نویدالله پژواک
 وبسایت جام غور

 مسوولان ریاست شاروالی فیروزکوه و آمریت شهر سازی ولایت غور صبح روز سه شنبه (13 عقرب 93) اعتصاب کاری نموده و دروازه های این ادارات را بستند. از سوی هم نهاد های مدنی غور، جوانان و مسوولان ادارات اعصاب کننده به هدف برکناری قوماندان امنیه غور در فیروزکوه راهپیمایی نمودند.
مسوولان این دو اداره میگویند که قوماندان امنیه غور احمد فهیم قایم ضمن غصب ده جریب زمین دولتی 4 تن از انجینران را که به هدف بازدید منطقه غصب شده رفته بودند، بعد از دستگیری بندی و سر های شان را تراشیدند.
در همین حال نهاد های جامعه مدنی، جوانان، اداره شاروالی و شهرسازی طی یک راهپیمایی وسیع و با صدور قطعنامه خواهان برکناری قوماندان امنیه غور از دولت مرکزی و وزارت امور داخله شدند.
تظاهر کنندگان گفته اند تا زمانیکه دولت مرکزی و وزارت امور داخله به خواسته های شان جواب مثبت ارایه نکنند ضمن بسته بودن دروازه های ریاست شاروالی و آمریت شهر سازی، به راهپیمایی های شان ادامه خواهند داد.
این تظاهر کنندگان گفته اند که قوماندان امنیه غور دو تن از خبرنگاران را که به هدف پوشش خبری زمین های غصب شده دولتی به محل رفته بودند بازداشت و توهین نموده اند.
نقیب الله امنیتی سخنگوی قوماندانی امنیه غور با آنکه گردهمایی نهاد های مدنی و صدور قطعنامه را کار چند تن بدون آدرس مشخص عنوان کرد گفت، این زمین ملکیت 60 ساله قوماندانی امنیه غور است و شاروالی به ناحق و بدون کدام سند ادعای آنرا میکند.
وی گفت، شاروالی فیروزکوه چندین مرتبه این زمین را به شهرسازی و مردم عام فروخته است و حال میخواهد نام غاصب را از خود دور نماید.
سخنگوی قوماندانی امنیه غور میگوید که سر انجینران شاروالی و شهر سازی را نتراشیده بلکی آنان را  با آنکه با پولیس نیز درگیر شده، با قدر و عزت رخصت نمودند.
آقای امینی علاوه کرد، قوماندانی امنیه غور به هیچ خبرنگار توهین و تحقیر نکرده، وی گفت، یاسین آژند یکتن از خبرنگاران که احتمالا به هدایت شاروال آمده بود و از تاسیسات نظامی عکس برداری مینمود، پولیس وی را بعد از حذف کردن تصاویر کمره اش که با رضایت خود آژند صورت گرفت، آزاد کردند.
راه پیمایی نهاد های مدنی، جوانان، شاروالی و شهر سازی به ارتباط خواسته های شان قطعه نامه را صادر نمودند که نقاط برجسته آن قرار به این قرار است: در سال روان 12 درگیری خورد و کوچک بین قوماندانان مسلح غیر قانونی واقع شده که 150 تن کشته و 50 تن دیگر را مجروح نموده، 1500 خانواده از اثر این درگیری ها مهاجر شدند، قتل قاضی عبدالمجید در داخل شهر، قتل های زنجیره ای بزرگان قومی، افراد ملکی و اخیرآ قتل جنرال احمد مرغاب در دوره مسوولیت قوماندان فهیم اتفاق افتاده است.
در قسمت دیگر این قعنامه چنین آمده است: 4 تن از انجینران شاروالی و شهر سازی که به خاطر جلوگیری از غصب زمینهای دولتی به ناحق بازداشت و سر آنها را تراشیده و با فحاشی و توهین و تحقیر تحت ضمانت رها شدند. همچنین دو تن از ژورنالستان نیز که بخاطر تهیه خبر و گزارش از این رویداد به محل رفته بودند، توسط قوماندان امنیه غور بازداشت و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته که با میانجیگری بزرگان رها شدند.
گفته میشود که اختلاف نظر میان سید انور رحمتی والی غور و احمد فهیم قوماندان امنیه باعث شد تا در یک زمان دو بار تظاهرات با اشتراک افراد مختلف راه اندازی شود، نهاد های جامعه مدنی غور، جوانان و ادارات معترض علیه قوماندان امنیه راهپیمایی نمودند، اما از سوی دیگر تعداد از شهروندان فیروزکوه با سر دادن شعار ها علیه سرپرست ولایت غور سرک های فیروزکوه را بند ساخته و ساعت ها عبور و مرور بر این جاده ها غیر ممکن بود.
اشتراک کنندگان این دو مظاهره بی کفایتی در مدیریت، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی، زورگویی و اتهام قتل جنرال احمد مرغاب را بر سرپرست ولایت غور و همچنان قوماندان امنیه آن ولایت ربط میدادند.