آرشیف

2017-10-14

جام غور

اعتراض مدنی برخی شهروندان غور مبنی بر غصب ساحات سبز از سوی زورمندان در آن ولایت

شماری از باشندگان غور در شهر فیروزکوه، مرکز آن ولایت در یک راهپیمایی خواهان واپس گیری ساحات سبز از سوی برخی زورمندان و همچنان برکناری والی آن ولایت شدند.
اعتراض کنندگان والی غور را بی کفایت میخوانند و می گویند که حکم رییس جمهور را در ارتباط به غصب ساحات سبز عملی نمیکند.
ازسوی دیگر والی غور میگوید که چند بار به ریاست شهرداری ونیروهای امنیتی دستور واپس گیری ساحات سبز را داده است، اما ریاست شهرداری در هماهنگی بانیروهای امنیتی هیچ اقدام نکرده است.
در همین حال، محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه می گوید، شهرداری فیروزکوه 4 مکتوب رسمی را در ارتباط به غصب ساحات سبز از سوی زورمندان عنوانی مقام ولایت فرستاده، اما والی غور هیچ اجراات و حتی جواب مکاتب را به ارگانهای زیربط نفرستاده است.
 
شنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۶ برابر است با ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور