آرشیف

2016-5-10

جام غور

اصابت رعد و برق در فیروزکوه جان یک تن را گرفت و دو تن دیگر را زخمی کرد

 

اصابت رعد و برق در فیروزکوه جان یک تن را گرفت و دو تن دیگر را زخمی کرد

عصر روز دوشنبه، از اثر اصابت رعد و برق یک تن جانش را از دست داد و دو تن دیگر ضمن سوختگی زخم برداشتند.

گل محمد 35 ساله باشنده اصلی قریه قرقن فیروزکوه زمانیکه میخواست طرف خانه اش برود در قریه کندیوال با اصابت اشعه رعد و برق جانش را از دست داد و یک تن از همراهانش ضمن سوختگی بدن زخم های نیز برداشته است.

در همین حال، یک تن دیگر باشنده اصلی قریه کندیوال در دروازه خانه اش از اثر اصابت رعد و برق زخم برداشت.

افراد مجروح شده از اثر اصابت رعد و برق در شفاخانه ولایتی غور بسر میبرند و داکتران وضعیت صحی آنان را خوب توصیف کرد.