آرشیف

2018-3-8

جام غور

از هشتم مارچ، روز جهانی زن، در فیروزکوه بزرگداشت شد

از هشت مارچ، روز جهانی زن، با حضور صدها زن و مقام های اداره محلی در فیروزکوه، مرکز  ولایت غور، بزرگداشت بعمل آمد.
الحاج غلام محمد پیمان سرپرست ولایت غور از افزایش مشارکت زنان در امور اداری و تحصیلی، کاهش خشونت و ایجاد حرفه برای زنان را از دست آوردهای اداره محلی عنوان نمود.
در پایان‌محفل برای ۴۰۰ تن از زنان تحایف که توسط اداره محلی و برخی از نهاد های دفاع از حقوق زنان و موسسات خیریه تدارک شده بود، توزیع گردید.
 
پنجشنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۶ برابر است با ۸ مارچ ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور