آرشیف

2017-9-9

جام غور

از شانزدهمین سالگرد قهرمان ملی در فیروزکوه گرامیداشت شد

از شانزدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در محفل با شکوهی باحضور سران جهادی، مسئولین اداره محلی، بزرگان قوم، مسئولین نهاد های امنیتی، جوانان وباشنده گان غور درسالن کنفرانس های مقام ولایت گرامیداشتبعمل آمد.

شنبه ۱۸ سنبله ۱۳۹۶ برابر است با ۹ سبتمر ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور