آرشیف

2017-5-3

جام غور

از روز جهانی مطبوعات در غور گرامی داشت بعمل آمد

از سوم می روزجهانی مطبوعات طی محفل از طرف انجمن ژورنالستان آزاد افغانستان و فدراسیون جهانی ژورنالستان در غور گرامی داشت شد.

محفل به همین مناسبت در سالون جلسات کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ولایتی غور دایر گردید که در این حضور عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور ،عبدلبصیر قادری معاون شورای ولایتی،فخرالدین آریاپور ریس اطلاعات و فرهنگ غور،خدایار واقف مسول مجتمع جامعه مدنی و مسولین رسانه های صوتی تصویری و چاپی حضور داشتند برگزار گردید.

عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور نیز از عدم حمایت و نبود امکانات ناچیز از چالشها و مشکلات عمده رسانه ها و خبر نگاران در این ولایت عنوان میکند
آقای خطیبی وعده سپرد که اداره محلی غور حاضر است که از فرد فرد خبرنگار در این ولایت از مصونیت جانی وی حفاظت نماید.

فخرالدین آریاپور ریس اطلاعات و فرهنگ غور نیز ضمن سخنانش در این محفل وضیعت رسانه ها در این ولایت نگران کننده خوانده و اضافه کرد که شماری زیادی از رسانه های چاپی بناه به نبود حمایت کننده از فعالیت باز مانده اند.

در اخیر محفل شش تن از خبرنگاران موفق غور از سوی انجمن ژورنالستان ولایت غور تقدیر شدند.
 
چهارشنبه 13 ثور 1396 برابر است با 3 می 2017
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور