آرشیف

2019-3-10

جام غور

از روز جهانی زن، در فیروز کوه، بزرگداشت به عمل آمد

هشت مارچ مصادف است به روز همبستگی زنان، این روز همه ساله در نقاط مختلف جهان با برگزاری مجالس و کنفرانس ها و برنامه ها تجلیل می شود.
ریاست امور زنان و اداره محلی غور نیز این روز را با برگزاری محفل در تالار شاروالی فیروزکوه با حضور نمایندگان شورای ولایتی، نهاد های مدنی، بازماندگان شهدای نیروهای امنیتی و نهاد های دفاع از حقوق زنان تجلیل نمود.
غلام ناصر خاضع، والی غور، ضمن تبریک گفتن این روز به زنان گفت، دین مبین اسلام زنان را در جایگاه معنوی قرار داد به مقام و شخصیت زن حرمت گذاشت، حقوق زنان را تضمین کرد. اما در تطبیق دساتیر اسلام، در عرصه تامین حقوق و جایگاه زن کمی ها و کاستی های رونما شد.
آقای خاضع افزودند: زنان نه تنها در جامعه برای خود نقش آفرین اند، بلکه تربیت دهنده فرزندان اند که جامعه را بسوی انسانیت و رستگاری هدایت می کند.
والی غور گفتند: زنان در تامین صلح و ثبات و اقتصاد خانوادگی، نقش بارز دارند و در هر مقطع زمان کار نامه های زنان در خور ستایش است.
والی غور: از زنان تحصیل کرده خواست تا در کاهش مهریه و حصول حق میراث توجه داشته، ذهنیت سازی کنند تا دیگر از حقوق حقه‌ی خود محروم نگردند.
در همین حال، حلیمه پرستش، رییس امور زنان از وضعیت بد زنان در کشور و بویژه در غور اظهار نگرانی نمود و گفت: ما در حالی از روز جهانی زن بزرگداشت به عمل می آوریم، که هنوز جنگ از زنان قربانی می گیرد؛ در برخی مناطق هنوز هم به زنان به عنوان جنس دوم دیده میشود و از حقوق آنان خبری نیست.
خانم پرستش گفت، خشونت، ظلم و استبداد از چالش های عمده است که زنان غور با آن مواجه اند و یگانه راه بیرون رفت از این معضل مبارزه جدی اقشار آگاه جامعه، علمای کرام و نهاد های دفاع از حقوق زنان است.
عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور، فاطمه شاداب، مسوول دفتر ندای زن و مولوی حبیبی سرپرست ریاست ارشاد حج و اوقاف نیز پیرامون موضوع از دیدگاه اسلام و قوانین نافذه کشور صحبت نموده، خواهان رفع خشونت علیه  زنان شدند.
یک شنبه ۱۹ حوت ۱۳۹۷ برابر است با ۱۰ مارچ ۲۰۱۹
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور