آرشیف

2016-3-8

جام غور

از دومین سالروز درگذشت مارشال کشور در غور تجلیل بعمل آمد
 
از دومین سالگرد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، یگانه مارشال افغانستان، با حضور ده ها تن در ولایت غور تجلیل بعمل آمد. مارشال فهیم از فرماندهان جهادی کشور دو سال قبل به تاریخ هجدهم حوت وفات کرد.

محفل که به همین مناسبت در سالون کنفرانس های مقام ولایت تدویر یافته بود علاوه بر هیئت رهبری ولایت، رئیسان ادارات دولتی، افسران نظامی، مجاهدین، ده ها تن از بزرگان، متنفذین قومی و مسوولان رسانه ها اشتراک ورزیده بودند.
 
غلام ناصر خاضع والی غور از کارنامه ها و مبارزه های مارشال محمد قسیم فهیم به خوبی یاد نمود و گفت:" مارشال محمد قسیم فهیم در زمان جهاد و مقاومت و تشکیل حکومت بعد از سقوط طالبان نقش مرکزی را داشت".
 
سخنرانان این محفل هر کدام از کارنامه های مارشال فهیم یاد نموده و وی را شخص اثر گذار تاریخ معاصر کشور نامیدند.

سه شنبه 18 حوت 1394 برابر است با 8 مارچ 2016
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور