آرشیف

2015-3-7

جام غور

از بیستمین سالروز شهادت مزاری در فیروزکوه تجلیل بعمل آمد

شنبه 16 حوت 1393 برابر است با 7 مارچ 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

از بیستمین سالروز شهادت استاد عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی، با حضور ده ها تن از مقامات دولتی، علما، بزرگان، جوانان و رسانه ها در سالون کنفرانس های مقام ولایت تجلیل و گرامیداشت بعمل آمد.
سید انور رحمتی سرپرست ولایت غور شهید عبدالعلی مزاری را نماد از وحدت و یکپارچگی افغانها دانست و گفت. "مبارزات شهید مزاری افغانستان شمول، فراقومی و ملیتی بود، یکی از آرزوی های این مرد تاریخ وحدت و یکپارچگی افغانها بود."
آقای رحمتی گفت، اساس مبارزات شهید مزاری و شهدای افغانستان، استقلال مردم افغانستان و فکر و اندیشه بود و آنان خواهان محو تبعیض و تعصب و نهادینه شدن عدالت اجتماعی در کشور بودند.
حاجی کمال الدین مودودی، حاجی فضل الحق احسان، حاجی محمد شاه مجیدی و غلام ربانی هدفمند نیز سخنرانان این محفل بودند، آنان افکار و اندیشه استاد عبدالعلی مزاری را فراقومی و ملیتی دانسته و وی را الگوی وحدت و همزیستی عنوان نمودند.