آرشیف

2018-12-3

جام غور

ارگ ۳ سالون و یک محراب مسجد را در غور میسازد

ارگ ۳ سالون و یک محراب مسجد را در غور میسازد

 
عبدالرحمن عطاش، معاون عملیاتی و حمایوی اداره انکشاف ریاست جمهوری در دیدار با والی و مسوولان ادارات دولتی غور گفت، این اداره مصمم است تا ۴ پروژه که شامل یک سالون عمومی مجالس با گنجایش دوهزار نفر، یک محراب مسجد با ظرفیت یک و نیم هزار نمازگذار، یک انتظارگاه برای شفاخانه ولایتی و سالون فاتحه خوانی میباشد، در فیروزکوه، مرکز ولایت غور، تطبیق نمایند.
آقای عطاش  گفت؛ دفتر ریاست جمهوری تصمیم دارد که نزدیک به ۳۰۰پروژه انکشافی را در تمام ولایات کشور به شمول ولایت غور تطبیق نماید که سهمیه این ولایت شامل ۴پروژه یاد شده میباشد.
غلام ناصر خاضع، والی غور از این اقدام ریاست جمهوری اظهار قدردانی نموده و از شهردار فیروزکوه خواست تا طی یک هفته زمین مناسب را برای این اماکن مشخص سازد.
گفته میشود که تطبیق این پروژه ها کمپیاین مبارزات انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری است که بدون نیازمندی اشد مردم تطبیق خواهد شد.
این درحالی است که مهمترین خواسته های غوریها در یک و نیم دهه اخیر پروژه بند برق پوزه لیچ و شاهراه های هرات-غور-کابل بوده که از جانب حکومت پاسخ قناعت بخش به این خواسته ها ارایه نشده است.
 
دوشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۷ برابر است با ۳ دسامبر ۲۰۱۸
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور