آرشیف

2015-5-14

جام غور

ادامه درگیری چهارسده و آغاز جنگ در پسابند

پنجشنبه 24 ثور 1394 برابر است با 14 می 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور می گویند که طالبان صبح روز پنجشنبه حملات تهاجمی را بر پوسته های امنیتی و ولسوالی چهارسده از سر گرفتند و از سوی هم طالبان مسلح ساعات قبل حمله بر ولسوالی پسابند را آغاز نمودند.
گزارش ها از تلفات تازه رویداد ها در دست نیست.
عبدالحی خطیبی سخنگوی سرپرست ولایت غور می گوید که نیروهای امنیتی در ولسوالی های چهارسده و پسابند سخت مقاومت میکنند.
این منبع گفت، نیروهای امنیتی در ولسوالی چهارسده نیاز به مهمات و تجهیزات دارند و قوت های هوایی در حال بارگیری و انتقال مهمات به آن ولسوالی اند.
مسوولان اداره محلی غور رابطه به تلفات ناشی از این درگیری ها چیزی نگفته اند.

ادامه درگیری چهارسده و آغاز جنگ در پسابند