آرشیف

2015-12-1

جام غور

اداره محلی از نیروهای امنیتی و مردم دولتیار تقدیر نمود

سه شنبه 10 قوص 1394 برابر با اول دسمبر 2015
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور

مسوولان اداره محلی غور در یک سفر به ولسوالی دولتیار آن ولایت، نیروهای امنیتی را به پاس استقامت شان در برابر طالبان و مردم عام را به دلیل مخالف با طالبان، تقدیر نمودند.
محمد امین توخی سرپرست و معاون ولایت، حاجی فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی، جنرال غلام مصطفی محسنی قوماندان امنیه غور، قوماندانان پولیس و اردوی ملی، روسای ادارات دولتی صبح روز سه شنبه وارد ولسوالی دولتیار شدند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که مسوولان اداره محلی در دیدار که با نیروهای امنیتی و مردم عام داشت از شجاعت و مردانگی و همچنان استقامت آنان در برابر طالبان تقدیر نمودند و از آنان خواستند تا اختلافات کوچک که میان اقوام در آن ولسوالی وجود دارد، کنار بگذارند. آقای خطیبی می گوید که معاون ولایت، رئیس شورای ولایتی و قوماندان امنیه آن ولایت از سران اقوام ساکن در آن ولسوالی خواستند تا در تعین مکان ساختمان ولسوالی از اختلافات دست بردارند و بگذارند که اداره آن ولسوالی دارای تعمیر باشد. 
گفته میشود که اختلافات بر سر تعین مکان برای ساختمان تعمیر ولسوالی در میان مردم وجود دارد و از همین رو از دوسال به اینسو اداره محلی نتوانسته است که تعمیر ولسوالی دولتیار را پایه گذاری نماید.<span 24,="" 35);="" font-family:lucida="" grande,tahoma,verdana,arial,sans-serif;="" font-size:14px"="">