آرشیف

2018-4-1

جام غور

اداره‌ی محلی غور، به خانواده که از سوی طالبان متضرر شده بود، کمک نمود

غلام ناصر خاضع والی غور، مادر دو کودکِ که چند قبل خانه شان ازسوی طالبان به آتش کشیده شده بود ودر آن رویداد دو کودک این خانواده شدیدآ سوخته بودند وپدر شان نیزجان داده بود، پول نقد کمک کرد.
 
جزیات خبر قبلی:
آنگاه که فرزندان بخاطر گناه ی ناکردهء پدر می سوزند!
 
جنگجویان طالب چندی پیش خانه عبداالرحمن، یک فرد ملکی را در منطقه 'فیاق' مرکز ولایت غور به دلیل نپرداختن "عرش وزکات " به این گروه آتش زدند.
 
به گفته همسر عبدالرحمن طالبان شب هنگام خانه آنها را بشکل وحشیانه به آتش کشیدند که دو طفل اش باسط و راحله شدیداً جراحت برداشته و نیمی وجود شان سوخته و شوهرش در این حادثه جان باخته است.
 
داکتران شفاخانه ولایتی غور وضعیت صحی این دو کودک را وخیم توصیف کرده، میگویند که اگر این دو طفل نیمه جان هرچی زود تر جهت تداوی به خارج از این ولایت بی همه چیز فرستاده نشوند خدای ناخواسته تلف خواهند شد.
 
اما مادر باسط و راحله که حتی در مراسم تشیع و خاک سپاری شوهرش حضور نداشته است می گوید که توانایی انتقال جگرگوشه هایش به خارج از ولایت غور و توان پرداخت مصارف دوا و درمان آنها را ندارد.
 
t.me/jameghor