آرشیف

2016-8-24

جام غور

اجساد سه تن در ولسوالی دولینه یافت شد

مقام های اداره محلی غور می گویند که اجساد 3 تن بعد از آن در منطقه نوآباد دروازه ولسوالی دولینه ولایت غور یافت شد که چند روز قبل  از منطقه لادرک شده بودند.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور می گوید که دوتن آنان برادر و یک دیگر از نزدیکان آنان بوده است.
انگیزه این قتل تا اکنون روشن نشده است، همچنان شخص و یاگروهی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.