آرشیف

2019-11-21

جام غور

آموزش رایگان 250 کودک بی‌بضاعت از سوی یک مکتب خصوصی در غور

با گذشت چندین سال، اکنون حضور دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان دختر در غور رو به افزایش است. این دختران که در گذشته‌ها به علت‌های گوناگونی از جمله ناامنی‌ها و ناداری‌ از حقوق اجتماعی‌شان محروم بودند، اکنون شامل مکتب شده‌اند و سرگرم فراگیری دانش هستند.

در کنار مکتب‌های دولتی، مکتب های خصوصی نیز در کشور فعالیت دارند و شماری از دانش‌آموزان دختر و پسر در آن‌ها آموزش می‌بینند.

رهنورد نور، یکی از مکتب‌های خصوصی‌ست که در ولسوالی لعل‌وسرجنگل یکی از دور‌ افتاده‌ترین مناطق ولایت غور، موقعیت دارد.

این مکتب به منظور کمک برای شماری از فرزندان خانواده‌های قربانیان و افراد نادار، زمینۀ آموزش رایگان را فراهم کرده است.

نجیبه 16 ساله و کریمه 14 ساله دو خواهری که در کودکی پدرشان را از دست داده‌اند و تا دو سال پیش به دلیل ناداری توان رفتن به مکتب را نداشتند، اکنون در این مکتب سرگرم آموزش‌‌اند. این دو خواهر می‌خواهند در آینده دکتر شوند.

گلزاده، مادر این دختران دانش‌آموز می‌گوید که از شوهرش خانه‌یی به جا مانده که برای زنده‌گی‌کردن مناسب نیست.

او می‌افزاید که با مرگ شوهرش، صفحۀ سیاهی در زنده‌گی او و دو فرزندش رقم خورده است.

گلزاده، از این‌که دخترانش در این مکتب به گونۀ رایگان آموزش می‌بینند خوشحال است. او به آیندۀ فرزندانش به چشم امید می‌نگرد، اما از وضعیت بد اقتصادی‌اش شکایت دارد.

عزیزالله مهدی، مدیر مکتب خصوصی رهنورد نور در غور می‌گوید، در حال حاضر این مکتب 500 دانش‌آموز دارد که از این میان 250 تن آنان را فرزندان خانواده‌های قربانیان و خانواده‌های بی‌ضاعت‌ و بازمانده از آموزش تشکیل می‌دهد. به گفتۀ او، این مکتب به همکاری نهادهای بین‌المللی برای این دانش‌آموزان لباس، کتاب و لوازم قرطاسیه را نیز به گونۀ رایگان توزیع می‌کند.

آقای مهدی می‌افزاید که این مکتب برای کودکان کار، به ویژه دخترانی که پیش از این مصروف کارهای شاقه بودند در کنار آموزش، پول نقد نیز می‌دهد.

احمدصابر نوری، رئیس معارف ولایت غور با ابراز خرسندی از همکاری این مکتب می‌گوید که این ریاست همواره از فعالیت‌های این مکتب نظارت می‌کند.

مکتب عالی خصوصی رهنورد نور، نخستین مکتب خصوصیی‌ست که در سال 1390 خورشیدی در ولسوالی لعل‌وسرجنگل غور به فعالیت آغاز کرد. گفتنی‌ست که در کنار این مکتب خصوصی، 73 مکتب دولتی نیز در این ولایت فعالیت دارند که 25 هزار و 973 دختر و پسر در این مکتب‌ها سرگرم آموزش‌اند.

در این گزارش نجیبه و کریمه نام‌های مستعار است