آرشیف

2017-6-12

جام غور

آغاز کار ۷ پروژه انکشافی به هزینه ۱۸ میلیون افغانی در ولایت غور

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند که کار ۷ پروژه آبرسانی را به هزینه ۱۸ میلیون و ۲ صد هزار افغانی در ولسوالی های لعل و سرجنگل، دولتیار و فیروزکوه آغاز نمودند.
انجینیر محفوظ الله فکور رئیس احیاء و انکشاف دهات غور گفت، پروژه های آبرسانی از بودجه برنامه ملی آبرسانی و آبیاری روستایی وزارت احیاء و انکشاف دهات تمویل گردیده که با تکمیل شدن آن، (۱۴۰۲) فامیل بطور مستقیم از آن بهره مند میگردد.
 این پروژه ها در قریه جات غارک، کهمردی، شب شده گی سفلا، سفیدارک زرتلی ، گرگک ، تیغه تیمور علیا و بازار میدان در ولسوالی های لعل و سرجنگل، دولتیار و فیروزکوه تطبیق میگردد.
حاجی گل محمد باشنده قریه تیغه تیمور می گوید که با بهره برداری از این پروژه ها آنان دیگر مجبور به استفاده آب آشامیدنی جوی های آلوده و غیر صحی نخواهند بود.
وی گفت، اسهال یکی از امراض شایع میان اطفال این قریه است که به گفته داکتران استفاده آب غیر صحی عامل این بیماری در کودکان و بزرگسالان شده است.
گفتنی است که طی سال جاری این نخستین پروژه های شبکه آبرسانى از برنامه ملی آبرسانی وزرات احیاء و انکشاف دهات است که سنگ تهداب آن گذاشته شد.
 
دوشنبه ۲۲ جوزا ۱۳۹۶ برابر است با ۱۲ جون ۲۰۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور