آرشیف

2017-7-22

جام غور

آغاز کار ۵ پروژه به هزینه نزدیک به ۵۰ میلیون افغانی در غور

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات غور می گویند که ۵ پروژه عام المنفعه را به ارزش (۴۹۶۰۰۰۰۰) افغانی در ولسوالی های شهرک، دولینه، دولتیار و پسابند خبر میدهند.
در خبرنامه ی که از جانب ریاست احیاء و انکشاف دهات غور به رسانه ها مواصلت ورزیده، آمده است که این پروژه ها شامل ۴ پایه پل موتر روآهن کانگریتی، سربند و کانال بوده که در قریه جات سمک، سنگ شوره، تگاب، دهن سرچشمه، و کوه لمبیده در ولسوالی های یاد شده تهداب گذاری شده است.
خبرنامه می افزاید که این پروژه ها برای ۶۳۰۰ تن از باشندگان روستاها زمینه کاریابی موقت مساعد میسازد و با تکمیل شدن آن مشکلات رفت و آمد باشندگان ۷۴ قریه را در ولسوالی های چهارگانه بر طرف میسازد.
 
یکشنبه اول اسد ۱۳۹۶ برابر است با ۲۳ جولای ۲۰‍۱۷
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور