آرشیف

2016-11-1

جام غور

آغاز پروگرام حفظ پروژه ها در غور به ارزش بیش از 131 میلیون افغانی

 

مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت غور می گویند که پروگرام حفظ و مراقبت 307 پروژه برنامه همبستگی ملی در ولسوالی های دولینه و فیروزکوه آن ولایت به هزینه (131558000) افغانی آغاز گردید.

انجینر تاج محمد زلال رئیس احیاء و انکشاف دهات غور می گوید که هدف اصلی این برنامه ایجاد اشتغال و کاریابی موقت برای روستا نشینان است که به اساس برنامه ملی کاریابی از طریق رئیس جمهور کشور به راه انداخته شده است و پروژه های را زیر کار دارد که قبلا از طریق برنامه همبستگی ملی تطبیق شده در حال حاضر نیاز به ترمیم و بازسازی دارد.

گلزمان (نائب) مسئول دفترهمبستگی ملی درغورگفته است که پروژه‌های ياد شده شامل ترمیم و پاک کاری کانال های آبیاری، سربندها، ذخایر آب زراعتی، ‌شبکه های آبیاری، ترمیم و جغل اندازی سرکهای دهاتی ،‌ پلچکها، معابر سطحی، دیوارهای محافظوی، ترمیم و تمدید شبکه های آبرسانی، چاه های آب آشامیدنی و ترمیم برقهای آبی کوچک بوده که برای 42635 تن شغل موقت ایجاد گردیده و بعد از تکمیلی پروژه ها بیش از (78002) فامیل از آن مستفید خواهند شد.
 

آغاز پروگرام حفظ پروژه ها در غور به ارزش بیش از 131 میلیون افغانی

آغاز پروگرام حفظ پروژه ها در غور به ارزش بیش از 131 میلیون افغانی