آرشیف

2015-3-18

جام غور

آغاز نهال شانی و انتقاد برخی شهروندان مبنی بر عدم حفظ و مراقبت

چهارشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۳ برابر است با ۱۸ مارچ ۲۰۱۵
نویدالله پژواک
وبسایت جام غور
 
شاروالی فیروزکوه هفته جاری را هفته سرسبزی مسمی نموده که با غرس صدها اصله نهال اولین روز این هفته را با اشتراک مقامات دولتی و مردم عام در شهر فیروزکوه آغاز نمود، اما این اقدام مسوولان از سوی برخی شهروندان یک عمل تکراری بدون حفاظت و سمبولیک خوانده شده است.
محمد عارف قاضی زاده شاروال فیروزکوه می گوید که در جریان هفته سرسبزی سه هزار اصله نهال را در نقاط مختلف این شهر به هدف سرسبزی غرس خواهند کرد.
آقای قاضی زاده حفظ و مراقبت از نهال های غرس شده را مهمترین بخش فعالیت ها و مسوولیت های اداره شاروالی دانست و از شهروندان خواست تا آنان را در این راستا یاری رسانند.
حاجی فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور با ابراز قدردانی از فعالیت های شاروالی فیروزکوه از مردم میخواهد که در حفظ و نگهداشت نهال های غرس شده تلاش نمایند.
آقای احسان از تمامی شهروندان غور خواست تا با غرس نهال در شهر و مناطق وجیبه ایمانی و انسانی خویش را ادا نموده و سهمی در سرسبزی مناطق خود داشته باشند.
 درهمین حال، برخی از شهروندان فیروزکوه اداره محلی و شاروالی فیروزکوه را مبنی بر عدم حفظ و مراقبت از نهال ها متهم میکنند، آنان می گویند که همه ساله اداره محلی و شاروالی زیر نام سرسبزی حرکت های نمادین را راه اندازی میکنند، اما حفظ و نگهداشت از نهال ها که به گفته آنان مهمترین بخش از کار است، به باد فراموشی سپرده میشود.
عزیزالله اقبالی با آنکه از برنامه سرسبزی شاروالی حمایت میکند، اما می گوید که شاروالی و تمامی ادارات دولتی بعد از کمپاین نهال شانی در حفظ و مراقبت از نهال ها سهل انگاری و عدم احساس مسوولیت میکنند و این کار باعث شده که همه ساله با مصارف گزاف نهال شانی شود، اما بعد از یک مدت این همه تلاش ها به باد فراموشی سپرده میشود.