آرشیف

2021-6-5

جام غور

آغاز نخستین روز هفته‌ی احیاء سنت نبوی در فیروزکوه
بامداد امروز نخستین روز هفته‌ی احیاء سنت نبوی (ص) با حضور گسترده باشندگان غور اعم از طبقه ذکور و اناث، علما دین، و اصحاب رسانه در استدیوم ورزشی فیروزکوه از سوی انجمن” امام محمد غزالی” آغاز و قرار است به مدت یک هفته ادامه یابد.
سخنرانان در این محفلی قرآنی روی موضوع فضیلت و برکت درود به پیامبر بزرگ اسلام ایراد سخن نموده، و از حاضرین در محفل خواستند؛ که در ایام صبحگاهی به پیامبر اسلام درود بفرستند.”
آنان در بخش از سخنان خود از عموم باشندگان ولایت غور نیز خواستند که در این محفل قرآنی اشتراک نموده و از این فرصت طلائی که پیش آمده بهره مند شوند.”
گفتنی است که این هشتمین دوره ای هفته‌ی احیاء سنت نبوی (ص) میباشد که در غور برگزار میگردد.
شنبه – ۱۵ جوزا