آرشیف

2007-6-10

جام غور

آغاز عملیات تصفیوی در ولسوالی های تیوره و پسابند

آغاز عملیات تصفیوی در ولسوالی های تیوره و پسابند
 سه شنبه 8 جوزا 1386 برابر با 29 می 2007
بتاریخ 8/3/1386 جنرال شاه جهان نوری قومندان امنیه غور رهسپار ولسوالی های تیوره و پسابند گردیده. دراین سفر محترم زین العابدین مدیر اداری، محترم قومندان امان الله ( بیک) مدیر مبارزه با جرایم جنائی، محتمر غلام یحی علم زاده مدیر مبارزه علیه ترورزم ،محتمر محمد حسین مدیر اخذ و اطلاعات و تعدا 100 نفر افسر وساتنمن از قطعات و جزء تمام های  قومندانی امنیه غور نیز وی را همرائ می کنند. این سفر در زمان صورت می گیرد که از مدت یک هفته به این سئو گروه طالبان در ولسوالی تیوره ظهور کرده ومدت سه روز است که در منطقه  پایحصار ولسوالی تیوره جنگ بین طالبان و پولیس جریان دارد. هدف این سفر پاکسازی ولسوالی های تیوره  و پسابند از وجود  گروه طالبان و تحت کنترول آوردن  اوضاع امنیتی  و جابجا کردن قطعه  پولیس کمکی در مسیر ولسوالی پسابند می باشد .  و تعداد 10 نفر از ریاست  امنیت ملی نیز دراین  سفر شامل میباشد.
 
یک گروپ بیست نفری مخالفین دولت درغور در محاصرۀ نیروهای امنیتی قرار دارد.
سه شنبه 8 جوزا 1386 برابر با 29 می 2007
قوماندان امنیه ولایت غور طی تماس تلیفونی با تلویزیون ��ریانا از محاصره بودن ی�� گروپ بیست نفری مخالفین دولت به شمول ی�� قوماندان شان در ولسوالی تیوره ولایت غور خبرداد.وی افزود گروپ های مخالف دولت که از طرف طالبان والقاعده تجهیز شده اند هفته گذشته به مناطق ولسوالی تیوره نفوذ کرده اند که یک گروپ ایشان فعلا در شرق ولسوالی تیوره از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده اند که به زودی دستگیر وخلع سلاح خواهند شد.ودر گزارش دیگر گفته شده که یک تن از افراد طالبان حین حمله بالای خانه  قوماندان قطعه عملیاتی شهرک در منطقه پایحصار به قتل رسیده ویک تن مجروح گردیده است.
 
حمله گروه طالبان بالای منزل قومندان قطعه عملیاتی شهرک و عملیات تصفیوی در تیوره.
 یکشنبه 6 جوزا 1386 برابر با 27 می 2007
گروه طالبان به سرگرده گی ملا جلیل بتاریخ 5 -6 جوزا 1386 در قریه پایحصار بالای خانه دوهم خارن خیر محمد قومندان قطعه عملیاتی شهرک حوالی ساعت 9 نیم شب حمله نمودن.  قومندان خیر محمد چند روز قبل رخصتی بخانه خود رفته بود. بعد از سه ساعت جنگ ومقاومت بین طالب ها و قومندان خیر محمد، طالب ها عقب نشینی نموده وبدهن رازونی و کوه میخک جابجا شده اند، این درگیری تلفات در پی نداشته است.  سمونیار عبدالقهار قومندان امنیه شهرک درهمان تاریخ بعد از شنیدن این خبر طی تماس تلیفونی با قومندان امینه غور از وی اجازه خواست تا بکمک خیر محمد بشتابد موصوف بعد از کسب اجازه با تعداد 15 نفر پولیس به قریه ظهران رفته و فعلآ همان جا میباشد . 
 بتاریخ ششم جوزا به قومندانی های امنیه ولسوالی پسابند و تیوره هدایت داده شده که به قریه یخن علیائی ولسوالی تیوره بروند و عملیات تصفیوی را انجام بدهند . امروز یکشنبه ششم جوزا  حوالی ساعت 8 نیم صبح  به وقت محل پولیس قومندانی امنیه تیوره و پولیس قومندانی امنیه پسابند درقریه یخن علیا یکجاشده اند و عملیات تصفوی جریان دارد تاکنون کدام خبری از نتیجه عملیات آنها گزارش نشده.
 
محترم داکتر ابراهیم ملکزاده از کشور جمهوری اسلامی ایران به کابل بر گشت.
  شنبه 5 جوزا 1386 برابر با 26 می 2007
محترم داکتر ابراهیم ملکزاده وکیل ونمایندۀ غور در پارلمان که دررأس یک هیئت بخاطر بر رسی امور مهاجرین افغان . وارد جمهوری اسلامی ایران شده بود ظهر امروز دوباره به کابل بر گشت.ایشان طی این سفر کاری در تهران ومشهد با مقامات مسئول ایرانی ونماینده گی دولت جمهوری افغانستان بخاطر حل معضلۀ مهاجرین بحث وتبادل نظر نمودند که در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران با بطی ساختن روند اخراج مهاجرین مطابق ظرفیت های موجود درافغانستان موافقت نمودند.وهم ازجانب جمهوری اسلامی ایران وعده سپرده شد تا به آنعده مهاجرینکه در ولایات همجوارایران قرار دارند مساعدت شود.
 
گسترش بیشتر عوامل نا امنی در غور.
 شنبه 5 جوزا 1386 برابر با 26 می 2007
طبق گزارش های واصله از غور عناصر وابسته به طالبان در اکثر مناطق ولسوالی های ولایت غور به فعالیت آغاز کرده اند که بیشتر این افراد مربوط به بقایائی طالبان در ولسوالی تیوره است.طی هفته جاری حکیم یکی از سر گروپان طالبان در مناطق اسفر مان رسول در یخن علیا، جلیل در پایحصار، ملا محمود در سر سبد مصروف توسعه ساحۀ فعالیت خود میباشند ادامۀ این وضع امنیت را به مخاطره انداخته وثبات را بر هم می زند.
 
طالبان در اثر مقاومت مردم ولسوالی تیوره متواری شدند .
 سه شنبه اول جوزا 1386 برابر با 22 می 2007
برید جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیۀ غور طئی مصاحبه با تلویزیون آریانا گفت: یک گروپ از طالبان که قصد تصرف ولسوالی تیوره را داشتند در اثر مقا ومت مردم محل متواری وبه کوه ها پناهنده شدند. اما گزارش هائیکه به جام غور منتقل شده به تفصیل آتی است. بتاریخ 30 ثور 1386 گروپ مسلح بیست نفری به سرگرکرده گی ملاجلیل از پایحصار غلام حضرت فرزند قیوم حکیمی قوماندان سابق حزب اسلامی وطالبان, ملا احمد الله از کاکری پسابند وملا محمود از منطقه سر سبد داخل منطقه یخن علیا در شرق ولسوالی تیوره شده بازار کهنه را به تصرف خود در آوردند {منطقه ایکه سابق محل فرمانروائی قیوم حکمی بود}افراد مسلح موتر های حامل مواد کمکی به مدیریت معارف ولسوالی را متوقف ومییخواستند به آتش بکشند چون وسائل ترانسپورتی از مردم محل بود به مخالفت شدید مردم مواجه شده مردم بخاطر مصئونیت خود ایشان را به ترک منطقه دعوت کردند.اما اینکه در کدام منطقه ویا کوه رفتند تصمیم خود شان بوده نه اجبار وتهدید قوت های امنیتی دولت.نیروهای امنیتی کدام تصمیم خاص نگرفته است.تنها تصمیم که گرفته شده قرار آتی است.
رهبری ولایت غور بخاطر تدابیر پیشگیرانه سر پرست قوماندانی امنیه پسابند دگروال مرتضی خان را که یکماه قبل مقرر شده بود به چغچران خواست ودر عوض دگروال حاجی نور علی را بهمراه 16 سر باز اضافی به ولسوالی پسابند فرستاد. اما حینیکه بتاریخ 31 ثور قوماندان جدید وارد پسابند شده عساکریکه طور خدمتی به ولسوالی پسابند فرستاده شده بودند بدون اخذ هدایت از مر کز ویا اجازه قوماندان امنیه ولسوالی را تر ک وپای پیاده روانه چغچران مر کز ولایت شده اند وگفتنیست که عساکر مذکور این کار را  به خاطر گریز از خطرات حمله طالبان انجام داده اند. هدف قوامندان امنیه معلوم نشده حادثه در ولسوالی تیوره صورت گرفته وتغییرات در ولسوالی پسابند به وجود آمده. اینکه این تغییرات چه تأثیر به وضع امنیتی دارد تا هنوز معلوم نیست.واما اگر مردم محل با طالبان مخالفت نکنند نیروهای امنیتی به هیچصورت قادر به تأمین امنیت در غور نمیباشند.
 
قوماندان امنيه بدخشان با سه پوليس مجروح گرديد.
 یکشنبه 30 ثور 1386 برابر با 20 می 2007
به اثر انفجار ماين کنار سرک ، قوماندان امنيه ولايت بدخشان با سه پوليس مجروح  و يک پوليس کشته شداين انفجار صبح امروز در نزديکى پل جديد شهر نو فيض آباد مرکز بدخشان زمانى رُخ داد که مل پاسوال آقا نورکين توز قوماندان امنيه از منزل به سوى دفتر کارش در حرکت بود . قارى رحمت الله آمر کشف جرايم جنايى قوماندانى امنيه بدخشان به آژانس خبرى پژواک گفت که به اثر انفجارماين که از راه دور کنترول ميشد، قوماندان امنيه  از ناحيۀ دست مجروح شده  است . وى افزود که در اين انفجار يک پوليس کشته و سه پوليس ديگر جراحت برداشته اند. داکتر همايون مسوول شفاخانۀ ملکى فيض آباد به آژانس پژواک گفت که وضع صحى قوماندان امنيه با دو پوليس خوب است، اما جراحات يک پوليس ديگر عميق ميباشد. گرچه قوماندان امنيه حاضر به صحبت نشده، اما انجنير محمد دين خواهانى رييس اطلاعات و فرهنگ بدخشان گفت که او از  قوماندان امنيه  عيادت کرده و وضع صحى اش خارج از خطر است.  آمر کشف جرايم جنايى قوماندانى امنيه بدخشان  عاملين  انفجار را به دشمنان وطن نسبت داده، ميگويدکه به اثراين انفجار موتر حامل قوماندان امنيه تخريب شده است . موصوف گفت که  تحقيقات در زمينه جريان دارد و تا حال کسى دستگير نشده است .  شاهدان عينى ميگويد که به اثر اين انفجار شيشه هاى تعمير شفاخانه، اطلاعات و فرهنگ، څارنوالى و برخى منازل اطراف شکسته است . در اعلاميه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى وزارت امور داخله به آژانس پژواک مواصلت کرده گفته شده که به اثر اين انفجار علاوه بر قوماندان امنيه بدخشان، ياورش نيز مجروح شده است. منبع  انفجار را ناشى از  يك حلقه ماين ريموت كنترول که ت��سط مخالفين جابجا گرديده ��ود، خوانده، ميگويد که  وزارت امورداخله اين عمل دشمنان صلح و امنيت را يك عمل غير انسانى و اسلامى خوانده و در جستجوى عاملين قضيه است. در طول يکسال گذشته اين چهارمين انفجار در مسيرى است که موتر حامل قوماندان امنيه امروز  از آنجا عبور ميکرد.
 
یک باب مکتب نسوان در ولسوالی تیوره به آتش کشیده شد. 
یکشنبه 30 ثور 1386 برابر با 20 می 2007
گزارش های واصله از غور حاکی است که افراد مسلح ناشناس صبح روز یکشنبه 20 می دو خیمۀ مربوط به مکتب نسوان یخن علیارا به آتش کشیدند.از تعقیب و دستگیری عاملین قضیه چیزی گفته نشده .گفتنی ا ست که درین اواخر به تعداد بیست نفر مسلح در مربوطات بازار کهنه یخن علیا دیده شده ,اما هیچ نوع عکس العمل مسلحانه درین مناطق صورت نگرفته است.مناطق یخن علیا بعد از مرکز ولسوالی تیوره  بیشترین اهل معارف را دارد ومردم آن به معارف ومکاتب زیاد علاقمند میباشند احتمالا اجازه ندهند کسی در راه معارف ممانعت ایجاد کند.اگر حضور افراد مسلح که از احتمال به دور نیست واقعیت داشته باشد .احتمال وقوع جنگ و در گیری درین ولسوالی زیاد وجود دارد.
افزایش بی امنیتی در اطراف ولسوالی تولک.
یکشنبه 30 ثور 1386 برابر با 20 می 2007
طبق گزارش های واصله از ولسوالی تولک طی دوهفتۀ که گذشت بی امنیتی ها طور فزاینده مردم محل را تهدید کرده است. افراد مسلح نا شناس در مسیر راه های منتهی به تولک دست به سرقت مسلحانه ودزدی زده ودر برخی موارد از طرف شب نیز خانه ها را به سرقت برده اند. حتی آمر امنیت این ولسوالی نیز از طرف دزدان تهدید شده است. موی سفیدان ومتنفذین اهالی خواستار تدابیر جدی امنیتی شده ومردم حاضر شده اند تا در پروسه تأمین امنیت با ولسوالی همکاری کنند. مگر وضع محیط خیلی نا آرام وشکناننده توصیف شده است.
 
تقرر احمد سعیدی بحیث رئیس عمومی مطابع آزاد افغانستان.
 پنجشنبه 27 ثور 1386 برابر با 17 می 2007
محترم احمد سعیدی, سابق سکرتر اول سر قنسلگری افغانستان در پشاور پاکستان طی فرمان شماره825 مؤرخ 20 ثور 1386 ریاست جمهوری در بست فوق رتبه بحیث رئیس عمومی مطابع آزاد افغانستان تقرر حاصل نمود.وی که حدود سی سال سابقه کار در عرصه های مختلف دارد, یکی از شخصیت های فرهنگی وسیاسی ولایت غور است که در پست های معلمی – مدیریت –ریاست- شاروالی ونمایندهگی های خارجی کشور ایفائی وظیفه نموده است. سعیدی شخص پر کار, با حوصله وصادق است. از خدا وند ج برایش توفیق مزید در کار هایش آرزو داریم.
 
افتتاح تعمیر جدید ریاست مخابرات و قومندانی امنیه والایت غور
 پنجشنبه 27 ثور 1386 برابر با 17 می 2007
از چغچران مرکز ولایت غور گزارش میرسد که دیروز ساعت 2 بجه بعد از ظهر دیوار احاطه تعمیر جدید مخابرات افتتاح شد. این تعمیر که  دیوارآن امسال تهداب گذاشته شده بود  تعمیر آن سال گذشته تهداب گذاری شده بود. درین افتتاحیه والی  ولایت غور و ریس مخابرات ودیگر روئسای دولتی اشتراک داشتن. هم چنان تعمیر قومندانی امنیه غور که جدیدآ کار میشود توسط موسسه EPCC شروع بکار نموده . در ادامه همین خبر آمده است که دستگاه مخابراتی افغان تیلی کام در ماه آینده در مرکز چفچران فعال میگردد. این دستگاه که از بهترین خدمات برخوردار است و همشهریان چغچران میتوانند ازآن استفاده کنند. از طریق این  تلیفون بی سیم  خدمات انترنتی فکس هم مهیا میگردد، که برای اولین بار است که در ولایت غور چنین خدماتی پیشرفته ای عرضه میشود.
 
خبر تحلیلی:حکمتیار به الظواهری توصیه کرده تا از مصاحبه با رسانه ها پرهیز کند.
 سه شنبه 25 ثور 1386 برابر با 15 می 2007
تحلیل :توصیه حکمتیار به الظواهری بخاطر دوری جستن از رسانه های خبری قابل تحلیل وبررسی است.این دلسوزی حکمتیار در شرائط صورت میگیرد که خودش بیش از هرزمانی دیگر در رسانه ها ظاهر میگرددونشریه شهادت ارگان نشراتی حزب اسلامی در پشاور مجددا از چاپ بر آمده است.
کسانیکه به گذشته تاریخی حکمتیار آشنائی دارند واز اوصاف آن که عمدتا خود خواهی وجاه طلبی است آگاه اند,از کنار این مشورۀ حکمتیار درین شرائط به ساده گی نمی گذرند. برای توضیح بیشتر لازم است تا دیدگاه إحتمالی حکمتیار را درین شرائط به به بحث بگیریم.
الف: موقعیت حکمتیار: وی فعلا در شرائط قرار دارد که از گذشته ها دم راست تر است وبه رسانه ها دسترسی دارد.از لحاظ فکری او به خروج نیروی های خارجی از افغانستان وادامۀ جهادش که همان جنگ داخلی است دوباره امید وار شده است.
ب : در شرائطیکه مشرانو جرگه مذاکره ومصالحه با مخالفین دولت را تصویب نموده، حکمتیار کوشش میکند مخاطب اصلی ویگانۀ این فیصله  تنهاخودش باشدودر میدان های سیاسی بعد ازین طرف مقابل دولت وحامیان آن بحساب آید.بناء میتوان توصیۀ حکمتیار به الظواهری را چنین تفسیر کرد.که!
حکمتیار در شرائط فعلی نمیخواهد بغیر از خودش کسی دیگری بنام مخالفین دولت صحبت کند.او در عرصۀ سیاسی ملا عمر را ناکام میداند وسخنرانی القاعده به نمایندهگی مردم افغانستان را دیگر تحمل نخواهد کرد. حیات وممات اسامه یک معما است آنچه مسلم است وجود معاون آن اسامه است که حکمتیار نمیخواهد دیگر صدایش بلند شود.باید خطبه سیاسی مخالفین بنام خودش خوانده شودوبس.
ج : درین اواخر شیخ ها ودونر های اسامه وحزب اسلامی دوباره فعال شده اند. حکمتیار میداند اسامه به چه حالت است کوشش میکند الظواهری را یا خفه کند ویا  از سر راه بر دارد تا سیل کمک ها بطرف خودش جریان پیدا کند.حکمتیار بخاطر اینکه تنها رهبر مخالف دولت باشد وتنها أخذ کنندۀ کمک های خارجی به مخالفین نظام افغانستان باشد دیر دیا زود الظواهری را به سر نوشت عبدالله عظام استاذ بزرگ شان پیوند میدهد ومیگوید گفته بودم که به رسانه ها تماس نگیر که جایت افشاء وترور میشوی شما شاهد خواهید بود که الظواهری شکار توصیۀ دوستانه حکمتیار میشود …رهگذر 25 ثور 1386 خورشیدی