آرشیف

2007-6-10

جام غور

آزادی بیان در غور شدیدا محدود شده است

آزادی بیان در غور شدیدا محدود شده است
  گرفته شده از سایت صبح بخیر افغانستان شنبه 15 ثور 1386 برابر با 5 ماه می 2007
آزادی بیان و مطبوعات در ولایت غور به طور و شاید و باید رعایت نمی شود و گفته می شود که مطبوعات در چخچران ملزم اند تا زیر نظر دولتمردان این ولایت بنویسند و نشر کنند.آزادی بیان یکی از ارکان چندگانۀ دموکراسی به شمار رفته که از سوی دولت ادعاهایی مبنی بر حمایت و رشد آزادی بیان همواره صورت گرفته و می گیرد.
طرفداران آزادی بیان بدین باوراند که آزادی بیان و آزادی مطبوعات باید در مرکز و هر گوشه و کنار کشور یک سان باشد و در غیر آن نمی توان ادعای آن را کرد.
این که آزادی بیان چرا در ولایت غور رایج نشده و رعایت نمی گردد محبوب اکبری یکی از شهروندان چخچران ضمن تایید این موضوع علل آن را چنین می پندارد:" مثلا مردم می خواهند که در رابطه به معلومات کشور خود معلومات بسازند که مطبوعات در برابر ما چه نقش دارد و همراه ما رییس و مالک خیانت می کند همین کار را روزنامه ها می توانند دنبال کنند. وقتی که این کار را روزنامه ها می توانند دنبال کنند بالای روزنامه نگاران ممانعت صورت می گیرد و کسانی که در روزنامه ها کار می کنند. این را به عنوان یک شبنامه پخش می کنند." 
وی می گوید که نویسندهای منتقد و روزنامه نگار، موضوعات انتقادی را بجای روزنامه در شبنامه نشر و پخش می کنند تا از سوی دولتمردان نشانی و مجازات نشوند: "کسانی تهدید می کنند که از جمله مقام ولایت و قوماندانی می گویند که این کار باید نشود. به ضرر ماست و اگر این کار شود دولت ما را می گیرد."  این در حالیست که مقامات دولتی ولایت غور مدعی اند که برای رشد آزادی بیان همواره تلاش دارند: غلام نبی ساقی مسوول دفتر والی ولایت غور می گوید:"هم والی و دیگر مقامات دولتی چندین بار کنفرانس مطبوعاتی داشتند و اعلان کردند که هر کسی که هر چیزی می خواهد بگوید به آدرس والی و دولت، روزنامه و ماهنامه و دیگر مطبوعات و رسانه ها شروع کنند و آزادانه این کار را کنند. گپ هایی است که انتقاد شدید می کنند دولت را و بارها گفته شد که هر کس هر چیزی می خواهد بنویسد"
گفته می شود هم اکنون حدود 6 رسانه در این ولایت وجود دارد اما اینکه پخش شب نامه ها به چه پیمانه است، محبوب اکبری پاسخ می دهد: " شبنامه ها در 10 روز یک دانه و در ماه یک بار پخش می شود مدت تعیین برایشان نشده است." 
از مسوول دفتر والی ولایت غور پرسیدم که چرا مردم به پخش شبنامه می پردازند او چنین پاسخ داد:"یک تعداد کسانی است که گپ های می نویسند که در چوکات مطبوعات برابر نمی آید. در حالی که روزنامه نگاران هستند که بسیار شدید از دولت انتقاد می کنند تا حال کسی آنها را نخواسته است
ولایت غور یکی از مناطق امن کشور به شمار می رود و گفته می شود که این امنیت را مردم شکل داده اند، هر چند بندش راه های مواصلا تی به غور و بلند بودن قیمت های مواد خوراکی تا حدی این منطقه را بحرانی و مردم آن را تهدید اقتصادی می کند، با آن هم گفته می شود امنیت موجوده در ولایت غور نسبت به بیشتر نقاط کشور ستودنی است. محبوب اکبری:" اگر مقامات دولتی مثلا قوماندانی امنیه ادعا کنند امنیت را ما به وجود آوردیم گپ آن ها درست نیست. خود مردم است که امنیت را بوجود می آورند ارگان های دولتی امنیت ندارد خود مردم امنیت را به وجود آورده اند."  همزمان آقای ساقی ضمن تایید این موضوع مدعی است که مسوولین ولایت غور حامی امنیت این منطقه بوده و آن را روز تا روز تقویه خواهند کرد:" تفکرطالبانی در منطقه وجود ندارد مردم تلاش می کنند که اطفال شان مکتب بخواند و در بازسازی سهم بگیرند. پولیس کارهای خود را بسیار به خوبی پیش می برد در این ولایت
با این حال ولایت غور یکی از ولایات دوردست و دور افتادۀ کشور نیز بشمار می رود که روابط مرکز بدان نسبتا فاصلۀ بیشتری دارد که اگر مردم آن برای خرامش ازادی بیان به کمک مرکز تلاش نورزند، بدون شک در محیط های سنتی و دور افتاده ازادی بیان بزودی و ارزانی بدست نمی آید.
 
توضیح برخی اخبار وگزارشهای حساس هفته. جمعه 14 ثور 1386 برابر با 4 می 2007
*حنیف اتمر وزیر معارف ده باب مکتب را در ولایت فاریاب افتتاح نمود.قرار است کار بیست باب مکتب دیگر درین ولایت بزودی آغاز شود..ووزیر آب وانرژی قرارداد ده ها بند آب را در 13 ولایت کشور با شرکت های خارجی امضا نمود.
 توضیح:معلوم نیست برای إعمار مکاتب و انکشاف پروژه های باز سازی  کدام معیار را در نظر میگیرند..هر چند بودجۀ مکاتب متذکره از طرف کشور ناروی پرداخته شده اما تثبیت اولویت ها وضرورت ها از طرف دولت صورت میگیرد که متأسفانه ولایت غور با وصف محروم بودن از همه برنامه ها هرگز در لست ولایات مستحق قرار نگرفته.ذکر ولایت فاریاب یک نمونه است که از لحاظ همجواری  وتناسب نفوذ بین دوولایت انتخاب شده. ورنه در ولایت هرات علاوه از کشور ایتالیا تنها آمریکا صد ملیون دالر را در سال جاری تخصیص داده که این انتظار را غور هم ندارد تنها انتظار دارد متناسب به ولایات هم سطحش از لحاظ نفوذ در نظر گرفته شود.
*در تظاهرات دوروزۀ محصلین ننگر هار بیرق آمریکا وآدمک بوش به آتش کشیده شد ومظاهره چیان علاوه ازینکه بر ضد آمریکا وحکومت افغانستان شعار دادند خواستار استعفا حامد کرزی شدند.وهم در عملیات نیروهای ناتو در ولسوالی شیندند 45 تن از افراد ملکی شهید وبیش از پینجا تن دیگر زخمی شدندند. کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای ناتو خشم مردم شیندند و إعضائی پارلمان کشور را بر انگیخت تا جائیکه ملالی شینواری وکیل ننگر هار با عصبانیت گفت از نیروهای ناتو طالبان بهتر اند وایشان برادران ما اند.ونمایندۀ ارزگان محترم هاشم وطنوال گفت 90% مناطق ولایت ارزگان تحت کنترول طالبان است.
تبصره: عملیات غیر مسئولانه نیروهای ناتو مردم را ضد دولت تحریک مینماید .تلاشی خود سرانه بمبارد افراد ملکی وشکستن دروازه خانه مردم همه به نفع طالبان تمام میشود.  امروز اهل معارف در سرک ها و أعضائی پارلمان در خانۀ ملت مر کز قانونگذاری به طرفداری از طالبان شعار میدهند .اگر مبارزه علیه طالب والقاعده به همین منوال ادامه داشته باشد دیگر فاتحه دولت ومبارزین ضد طالب خوانده شده است.با گذشت هر روز روحیۀ طرفداری از طالب تقویت میشود.
*وزیر شهر سازی در پاسخ خبر نگار تلویزیون آریانا گفت: نسبت حاکمیت مافیای زمین قادر نیست پلان های شهری را در کابل تطبیق کند.
* توضیح: اگر در کابل مافیا حاکم است در سائر ولایات چه مشکل وجود دارد؟.وزیر صاحب میخواهد بی کفایتی خودرا بعد از پلان های مجهول ده ساله بدوش مافیا بیاندازد.اگر ساحات جدید تحت مالکیت مافیا قرار دارد, وزیر صاحب بخاطر تغییر شکل سائر ساحات کهنۀ کابل چه برنامه داشته؟ مثلا  برای تغیر دادن تپه بیبی مهرو که توجه مهما��ان خارجی را حین خارج شدن ا�� میدان هوائی بخود جلب میکند , و بخاطر تغیی�� شکل مناطق ده افغانان وگذرگاه وغیره که انسان از دیدنش می شرمد راستی افغانستان کابینۀ ای به این بی کفابتی تا هنوز تجربه نکرده بود.کابینه که همه جهان حمایتش میکند اما هیچ کاری انجام داده نمیتواند.
*وزیر ترانسپرت هم با تقلید از وزیر شهر سازی گفت شرکت آریانا عملا در کنترول مافیا است, وما در جهت اصلاح آن هیچ کاری کرده نمیتوانیم.
.تبصره: وزیر صاحب گمان میکند تنها وزیر هوانوردی است.کس نیست بگوید فاتحه آریانا را بخوان در بخش های دیگر ترانسپرت چه ابتکار وخدمت را انجام داده که آریانا از اداره اش خارج شده است؟.اگر شعار حاکمیت مافیا در بدنه نظام مد شود وهر وزیر بی کفایتی خودرا به کلیمه توجیه کند, پناه بخدا میگوئیم همه ارکان نظام  تحت حاکمیت وکنترول مافیائی آمریکا قرار دارد وهیچکس از خود اختیار ندارد.
*محترم حامد کرزی رئیس جمهور کشور به فکر ترمیم ویا تعویض کابینه است.
تبصره: اصولا هر تغییریکه صورت میگیرد باید مطابق نیاز ها وضروریات جامعه ما باشد, وهم مشخص شود که کدام وزیر در کدام بخش از وظایف خو ناکام بوده وچه کس به چه دلیل قادر به جبران این نقیصه است.اما طوریکه معلوم میشود حامد کرزی به فکر تغییر کابینه در راستائی خواستهای ونیاز های خارجیان است.مثلا آمریکا میخواهد علی احمد جلالی واشرف غنی احمد زی که روحیۀ کاملا ضد ایرانی دارند پست های حساس در کابینه داشته باشند .پاکستان هم میخواهد میخواهد پست ریاست امنیت ملی کشور از کنترول بقایائی شورای نظار بیرون شود وافرادیکه با پاکستان میانه خوب دارند در استخبارات افغانستان فعال باشند.وبه همین تر تیب موضع گیری های سپنتا در تضاد با پالیسی رئیس کمیسیون مصالحۀ ملی وبرخی از اولیائی امور است باید با شخص دیگری معاوضه شود.
فعلا افراد چون علی احمد جلالی ,فاروق وردک ،داکتر عبدالله ,بسم الله خان, اشرف غنی احمد زی و زلمی رسول بر سر زبانهاست که درتحول آینده ظهور میکنند.اما اینها هم پرزه های کهنۀ همین ماشین از کار افتاده اند چیزی تازه نیست ووزراء دیگر مانند کار وامور اجتماعی, مهاحرین سرحدات  تجارت وغیره از بی کفایتی نام شانرا کس نمیگیرد.
*به دنبال إخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران دولت پاکستان نیز از اخراج داو طلبانۀ مهاجرین افغانی طی سه سال آینده خبر داد. توضیح: چرا دولت ایران با این شدت با مهاجرین افغان برخورد نمود ؟جوانان را از طبقات بلند تعمیر هائیکه بدست خود إعمار نموده بودند پائین انداختند, برخی مجروح وبعضی بکام مرگ رفت وعدۀ  فامیل ها از یکدیگر جدا شدند وصد ها کرب وبلای دیگر. هر چند بیرون راندن مهاجرین افغان از ایران شعار هر سالۀ جمهوری اسلامی بوده , اما نغمۀ طوطی گونۀ سخنگویان وزارت داخله ودفاع کشور که ادعای آمریکارا مبنی بر گرفتن سلاح ساخت ایران در قندهار تأئید کردند.بر خورد مقامات ایرانی را خشین و این پروسه را تشدید وتسریع ساخت.این عمل ایران واکنش غیر مستقیم بود به سخنگویان دولت افغانستان.وحال پاکستان با اتخاذ پالیسی مشابه میخواهد افغانستان را زیر فشار قرار دهد ,چون دولت افغانستان برای افراد بیکار در کشور هیچ برنامه ندارد وهجوم سیل گونۀ مهاجرین بی کار وبی خانه بر شانۀ دولت سنگینی خواهد کرد.واین افراد بیکار وبی عاید بخاطر امرار حیات به صف طالبان خواهد پیوست.
خبر نگار آژانس باختر در ولایت غور لقب خبر نگار ممتاز را از سوی مقامات آنولایت کسب نمودسه شنبه 10 ثور 1386 برابر با اول ماه می 2007
خبر نگار آژانس باخترو گزارشگر تلویزیون ملی افغانستان در ولایت غور لقب خبر نگار  ممتاز را از سوی مقامات آنولایت کسب نمود.عبد الحی خطیبی به پاس خدمات فرهنگی و ارایه گزارشات به موقع اش  از و قایع در ولایت غور امروز از سوی والی و بزرگان ولایت غور مورد  تمجید قرار گرفت.موصوف برعلاوه کسب لقب خبر نگار ممتاز مبلغ پنجهزار افغانی به قسم مکافات نقدی دریافت نمود.گزارشات به موقع عبد الحی خطیبی از حوادث سیلابهای اخیر و خسارات ناشی از آن باعث توجه دولت و موسسات امداد رسانی گردیده و در نتیجه از وقوع یک فاجعه انسانی جلو گیری بعمل آمد.
هشتم ثور روز افتخا ر افرين ملت قهرمان افغنستان.
سه شنبه 10 ثور 1386 برابر با اول ماه می 2007
هشتم ثو ر روز افتخا ر آ فر ین ملت قهر ما ن افغانستان رو ز احیا ،حق ومضمحل شد ن با طــل روز غـــلبه نو ر بر ظلمت روز بــه اهـــــتز از در آ مد ن پر چم پر افتخا ر و لو ا تو حـید بلا خر ه رو ز پیـــر و ز ی مجا هـــد ین و حکو مت اسلا می افغا نستا ن : پا نز د همین سا لر و ز ی مجا هــد ین افغا نستان و امحا ءکا مـــل حکو مت کمو نیستی و نو کر ا ن خو د فر و خــته شو رو ی از افغا نستا ن در ولسو الی تـــو لــک ولا یت غـــو ر به اشتر ا ک  صد ها و هزاران نفر از و لسو الی تــو لک با جنب و جو ش فر وان تجلیل گر فتــه شد .
در آ غا ز با تلا و ت آ یا ت کلا م الله مجید تو سط مو لو ی صا حب عــبد البصیــــر و سپس با بیا نیه پر شـــــو ر و هیه جا ن انیگــز حا جی آ قا ی صا حب سید بهــر ا م الــد ین ولسو ال تو لک افتـــــتا ح گر دید بعد آ محـــتر م عــبد البصیــر{ حفیظــی}  قو ما ند ا ن امنیه و لسو الی تو لک از جا ن نثا ر یها ی ملت شهید پر ور افغا نـستا ن و جها د خا لصا نه ایشا ن یا د آ ور ی واز ورثه شـــــهد ا ءو ســتم دید گا ن ما قد ر دانی نمو د ند . قو ما ند ان صا حب {حفیظی} یا د آ ور شد ند که ملت قهر ما ن ما هیچ گا ه در مقا بل هیچ د شمن ســـر تسلـــیم فــر ود نخو اهند آ ورد با هر متجا وز چنا ن در س عــبر ت خو ا هند داد که هر گز فر امو ش تا ریخ نخو اهد شـدوبعداز ایشا ن حا جی خطیب مسجدجامع ولسوالي تولك بیا نیه عا لما نه خو د را ارايئه کر ده بعد از آ ن احمــد صیمم جا ن فر ید زاد ه متعلم صنف چها ر م  لیسه سید عبد الله { علو ی} قعط شعـــر ی راجع به تر بیه اولا د قر ا ئت نمو د. چنا نچه جلب تو جه حا ضر ین را بخو د مشغو ل و با کف زد ن ها ی ز یا د حا ضر ین محفل را به ســــر ور در آورد پسا ن محتر م داکتر  عبد المنا ن  { آزاد منش } بیا نیه اش را ایر اد کر ده بعد از آ ن محترم حا جی صا حب غــــلا م محمد { خــیر خو اه } در با ر ه جها د وملت مجا هد و جنا یا ت رو سها و نو کر ا ن ایـــشا ن در طـــــی جها ره ده سا ل در افغا نستا ن ر و شنــی اند ا ختند البته محفل با تر انه ها و مقا لا ت ز یا د تو سط شا گــــر دا ن ذ کو ر و انا ث قر ایت شد در اخیــر تحا یف نقد یکه از طر ف مقا م محتر م ولسو الی و قو ما نــــد ا ني امنيه تو لک تهیه گر دید ه بو د به معز زین و همکا ران بر گــزاری محفل تو زیع شد .
نا گفته نبايدگزاشت  اينكه مردم ولسوالي تولك  از كار وفعاليت وصداقت وايمان داري پوليس ولسوالي تولك بخصوص شخص قوماندان امنيه محترم عبدالبصير حفيظي قدرداني نموده وبرايش ازخداوند متعال صحت وسلامتي  وآرزوي كاميابي را نمودند وهمچنان تحفه  كه ازطرف مردم ولسوالي تولك براي حفيظي قوماندان امنيه تحيه شده بود توسط الحاج سيد بهرام الدين ولسوال تولك  به نماينده گي ازمردم برايش تقديم كه موجب استقبال وكف زني حاضرين قرارگرفت ومحترم وكيل محمد عثمان خان . محترم  احاج عبدالستارخان ومحترم گل احمد خان به نماينده گي از مردم صحبت نموده واز فعايت وصداقت وايمان داري قوماندا ن امنيه اظهار امتنان نمودند ووعده هرنوع همكاري را بادولت خود دادند .
و نیز محتر م محمد ابراهیم {آیا ریی}و محتر م شمس الحق جان خیرخواه تما م جر یا نا ت محفل را  فلم بر دار ی نمو د و زحمت کشی زیا د را از خو د نشا ن داد اند که از ز حمت کشی فر و ا ن ایشا ن احضا ر ی سپا س گز ار یم .در اخیر داعیه تو سط محتر م خطیب مســجد جا مع تو لک قر ائت و محفل خا تمه بخشید شد .
(   گزارشگر جا م غـــــو ر)
 
پاکسازی 900 جریب زمین از کشت کوکنار درولایت غور.
 شنبه 8 ثور 1386 برابر با 28 اپریل 2007
جنرال شاه جهان نوری قوماندان امنیه ولایت غور در تماس تلیفونی با خبر گذاری تلویزیون آریانا از پاکسازی 900 جریب زمین  از کشت کوکنار در مناطق مختلف ولایت غور خبر داد.موصوف  علاو�� نمود که نیروهای امنیتی به کمک مردم محل در م��اطق ولسوالی چهار سده وبرخی مناطق اطراف چغچران مر کز ولایت به افتخار هشت ثور روز پیروزی مجاهدین تمام مناطق را از وجود بوته مرگبار تریاک پاکسازی نمودند.که به این حساب در غور دیگر بوتۀ بنام تریاک وجود ندارد.اما گزارشگر ساز مان جهانی مبارزه علیه مواد مخدر همه ساله غور را در قطار ولایات قرار میدهد که بیشترین کشت تریاک دران صورت میگیرد.نبود مطبوهات آزاد وفعالیت های فرهنگی سالم وتبلیغات مبالعه آمیز هویت غور را مخدوش ساخته است. ورنه همه میدانند که در غور از حاصل تریاک کسی بهره نگرفته ونمیگیرد.
تهیه ، ترتیب و ارسال ویدا عزیزی شهر کابل:
 روزنامه های کابل: 7 ثور 1386 برابر با 27 اپریل 2007
سالروز هفت ثور 1358 مصادف با کودتای کمونیستی و هشت ثور 1371 مصادف با پیروزی مجاهدین در کنار گزارشهایی از سفر حامد کرزی رییس دولت انتقالی افغانستان به شهر قندهار از سرخطها و مطالب برگزیده برگهای نخست روزنامه های امروز کابل است.
همچنین اخباری مبنی بر دیدار محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان با بزرگان قوم زدران و اظهارات آقای کرزی در تشویق اعضاس سابق و پایین رتبه طالبان در همکاری با دولت مرکزی از عناوین دیگر این روزنامه هاست.
سرمقاله اصلاح زیر عنوان خاطره ها و تجلیل ها، روز هشتم ثور و پیروزی مجاهدین را به عنوان روزی مبارک و میمون یاد کرده و آنرا روز سرافرازی حق بر باطل دانسته است.
این روزنامه هشتم ثور را ماحصل ریخته شدن خون یک و نیم میلیون افغانی دانسته که برای استقلال و آزادی وطنشان با اشغال گران جنگیدند و سر انجام آنرا بدست آوردند.
به نظر نگارنده اصلاح تجلیل از این روز برای مردم افغانستان اهمیت خاصی دارد و دولت باید در جهت بزرگداشت باشکوه این روز تلاش کند.
اراده با تیتر درشتی تحت عنوان "نه 7، نه 8، فقط 28در نوشته ای تلویحا تجربه حاکمیت مجاهدین بعد از قبضه کردن قدرت را ناکام دانسته و آورده است: با تاسف گروههایی که پس از یکدیگر قدرت سیاسی را قبضه کردند از تجارب حریف قبلی خویش استفاده ای مثبت نکردند و با همان شیوه های ناکام و غیر واقع بینانه موجبات بربادی افغانستان را فراهم آوردند.
به نظر اين روزنامه برجسته کردن برخی روزها مانند 26 سرطان مصادف با کودتای محمد داود اولین رییس جمهور افغانستان، 7 ثور کودتای کمونیستی و روزهای دیگر بیشتر جنبه های گروهی و سازمانی دارد نه جنبه های عمومی و ملی.
این روزنامه فقط 28 اسد را که از آن تحت عنوان سالروز استرداد استقلال افغانستان نام برده روزی ملی می داند.
به نظر نویسنده اراده نباید با استفاده از قدرت سیاسی و با مصارف هنگفت بیت المال به این روزها جنبه های نمایشی داد.
سرمقاله انیس نیز به روزهای هفت و هشت ثور توجه کرده و زیر عنوان "دو روز و دو رویداد متفاوتهفت و هشت ثور را به بررسی گرفته است.
انیس از هفت ثور به عنوان فاجعه ای که عاملین آن از جانب یک قدرت خارجی و برای توسعه کمونیسم حمایت می شدند نام برده و نوشته است که این فاجعه با مبارزه مردم افغانستان و مجاهدین در هشت ثور به پایان رسیده است.
ولی انیس به آنچه بعد از 8 ثور سال 1371 گذشت نیز نظر انداخته و از بروز آنچه اختلافات داخلی و مداخلات خارجی نامیده ابراز تاسف کرده است.
به نظر نویسنده انیس جنگهای داخلی میان مجاهدین باعث آغاز مصائب و تلخکامی های دیگری گردید که این مصائب با ظهور گروه طالبان ادامه یافت.
انیس ابراز امیدواری کرده که سلاحها کنار گذاشته شود، و تمام توانها در جهت بازسای و نوسازی افغانستان و استفاده از فرصتهای جدید به کار گرفته شود.
هیواد نیز در سرمقاله اش به تجربه حکومت مجاهدین و جنگهای بین آنان نگاهی انداخته و برخی از وقایع آنرا در تاریخ بشریت بی سابقه دانسته است.
به نظر هیواد اگرچه پیروزی مجاهدین تحولی مثبت بوده ولی این پیروزی به ویران شدن شهر کابل و کشته شدن هزارها افغان انجامیده است.
نویسنده در اخیر به جشنهای پیروزی مجاهدین انگشت گذاشته و نوشته که جشن چیزی است که تمام مردم در آن خرسند باشند و یاد آور خاطراتی شیرین باشد.
اوضاع امنیتی در مرغاب چغچران متشنج است.
  پنجشنبه 6 ثور 1386 برابر با 26 اپریل 2007
طبق گزارش های واصله از مناطق شمال شرق چغچران اوضاع امنیتی در مناطق مرغاب متشنج است.دره های مرغاب چغچران عمدتا از طرف افراد مسلح اداره میشود وقوماندان مشهور این دره را قوماندان احمد مرغابی نام دارد .به دنبال اوجگیری اختلافات بین مولوی باز محمد مرغابی شاخۀ دیگری از افراد با نفوذ مرغاب روز چها رشنبه چهارم ثور بین طرفین مجلس صلح دائر که بدون نتیجه به پایان رسید.بعد از ختم مجلس افراد منسوب به قوماندان احمد گروپ مولوی هارا را طی  یک کمین زیر آتش قرار دادند که در نتیجه مولوی باز محمد ومولوی عبدالرءوف شدیدا زخمی وطرفدار مسلح دوطرف بحالت آماده باش در آمدند.گفتنی است که مخالفت گروپ های مسلح غیر مسئول به نفوذ طالبان در منطقه کمک میکند.این در حال است که گروپ های مسلح مخالف در ولسوالی شهرک نیز در کوها بحالت جنگ وکمین قرار دارند.
مردان معتاد به مواد مخدر درولایت غور زنان خویشرا وادار به استعمال مواد مخدر می نمایند .
  چهارشنبه 5 ثور 1386 برابر با 25 اپریل 2007
سوسن  یزدانی رئیس شورای  زنان ولایت غور با ذکر این مطلب گفت :- رقم مرگ و میر  زنان ولایت  غور با استعمال  اجباری  مواد  مخدر  بلند رفته  و اطفال  شیر خوار  نیز  مبتلا  به سوء تغذی گردیده  اند .وی دلیل  عمده را فقرفرهنگی ، بیسوادی ، خشونت علیه  زنان  ، کشت کوکنار  و عدم امکانات  صحی  دراین ولایت  ذکر نمود .وی افزود :  سه کلینیک  صحی  جهت رفع  مشکلات  صحی و تداوی  مریضان  در سه ولسوالی  ولایت غور  جدیدا"  ایجاد گردیده است که این رقم  جوابگوی نیاز مندی نیازمندان  این ولایت  نمیباشد . وی گفت :  خشونت  علیه زنان  ، ازدواجهای  اجباری  وقبل ا ز وقت  دراین ولایت  امار بلند  دارد که  مراجع عدلی  و قضایی  دراین زمینه  توجه لازم  ننموده اند  وزنان  زمانیکه  از دروازه  های عدلی  و قضایی  نا امید  میگردند  دست به خود کشی  و خود  سوزی می زنند .وی علاوه  نمود ، کمیته  محو خشونت  تحت ریاست  شاه عبدالاحد افضلی  والی این ولایت  جدیدا"  تاسیس گردیده  است که  در طی  ماه  اول  سالجاری  بیست قضیه  فامیلی  دراین کمیته  مراجعه نموده است .وی از دولت  و مراجع  عدلی  وقضایی  تقاضا نمود  تا در رابطه  به  دوسیه  های زنان  این ولایت  توجه بیشتر  نمایند  تا منبعد  از خود سوزی  و خودکشی  زنان دراین  ولایت  جلوگیری بعمل آید .